നിങ്ങൾക്ക് റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ ഇതാ...

By Swathimol
Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

റിസ്ക് എടുക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്ക് നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ. അച്ചടക്കമുള്ള ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമാക്കാനും മികച്ച വരുമാനം നേടാനും സാധിക്കും.

എന്താണ് റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് (ആർഡി) ?
 

എന്താണ് റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് (ആർഡി) ?

നിക്ഷേപകർ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കണം. നിക്ഷേപ തുക പലിശയടക്കം കാലാവധി പൂ‍ർത്തിയാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകന് തിരികെ ലഭിക്കും.

പലിശ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പലിശ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ പലിശ നിങ്ങൾ ഓരോ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തെയും നിക്ഷേപ കാലാവധിയെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 15 മാസം മുതൽ 24 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആ‍ർഡിക്കാണ് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുക. കൂടാതെ ചില ബാങ്കുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ

താഴെ പറയുന്നവയാണ് റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് ഏറ്റവും കുടുതൽ പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ. ഓരോ ബാങ്കുകളും പലിശ നിരക്കും എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം

ഡ‍ച്ച് ബാങ്ക്

ഡ‍ച്ച് ബാങ്ക്

റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മികച്ച പലിശ വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിലൊന്നാണ് ഡ‍ച്ച് ബാങ്ക്. അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് 7.25 ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക്.

നൈനിറ്റാൾ ബാങ്ക്

നൈനിറ്റാൾ ബാങ്ക്

നൈനിറ്റാൾ ബാങ്ക് അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയ്ക്ക് 7.5 ശതമാനം പലിശയാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു വർഷ കാലാവാധിയ്ക്കും ഇതേ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും. രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 7.90 ശതമാനം പലിശയും വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ ഐഫ്ലെക്സി എന്ന ആർ.ഡി പ്ലാൻ ആണുള്ളത്. ഓരോ മാസവും പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞാലും ബാങ്ക് പിഴ ഈടാക്കുന്നതല്ല. ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ ആർഡിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് 7.10 ശതമാനമാണ്. 13 മാസം മുതൽ 24 മാസം വരെ കാലാവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ആ‍ർഡിയുടെ പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് 6.95 ശതമാനമാണ്. കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 120 മാസം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകൻ മാസം കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണം.

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ആർഡി സ്കീമുകൾ ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ കാലാവധിയിലാണുള്ളത്. 7.00 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ നിരക്ക്. കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്.

ഫെ‍ഡറൽ ബാങ്ക്

ഫെ‍ഡറൽ ബാങ്ക്

6.7 ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക്. 2 വർഷ കാലാവാധിയ്ക്ക് 6.25 ശതമാനവും മൂന്ന് മുതൽ അതിന് അതിന് മുകളിലേയ്ക്കുള്ള കാലാവധിയ്ക്ക് ആറ് ശതമാനവുമാണ് പലിശ നിരക്ക്.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

6.25 ശതമാനമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് വർഷം കാലാവധിയുള്ള റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക്. അതിനു മുകളിലേയ്ക്കുള്ള കാലാവധിയ്ക്ക് 6 ശതമാനമാണ് പലിശ ലഭിക്കുക.

അലഹബാദ് ബാങ്ക്

അലഹബാദ് ബാങ്ക്

അലഹബാദ് ബാങ്കിന്റെ റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച പലിശ നിരക്ക് 6.50% മുതൽ 6.60% വരെയാണ്. 180 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള ഡിപോസിറ്റുകൾക്കാണ് ഈ നിരക്കിലുള്ള പലിശ ലഭിക്കുക.

സിറ്റി ബാങ്ക്

സിറ്റി ബാങ്ക്

റിക്കറിം​ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് ഏറ്റവും കുറവ് പലിശ നിരക്ക് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സിറ്റി ബാങ്കാണ്. വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക്. ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുളകിലുള്ള കാലാവധിയിൽ വരെ നിക്ഷേപം നടത്താം. എന്നാൽ ഏത് കാലാവധിയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വെറും അ‍ഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് സിറ്റി ബാങ്കിലെ പലിശ നിരക്ക്.

malayalam.goodreturns.in

English summary

Which Banks offer the Highest Recurring Deposit Interest Rates in India?

Recurring Deposit is the most popular options for the risk averse investors. In a recurring deposit scheme, investors will have to make deposits of a fixed amount each month for a fixed tenure. The investment amount will earn interest which will be returned to the customer after maturity. Recurring deposit will help you make disciplined investments and is an easy way to get safe and good returns on your money.
Story first published: Monday, May 14, 2018, 10:30 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more