വീണ്ടും എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്; പുതിയ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരായ ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്. പരിഷ്‌കരിച്ച നിരക്കുകള്‍ ഇന്നു മുതല്‍ (2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 25) പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ വിവിധ കാലാവധികളില്‍ ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡി ഓഫറുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 9 ന് ബാങ്ക് നേരത്തെ പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് 2 കോടിയില്‍ താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശനിരക്കുകള്‍
 

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് 2 കോടിയില്‍ താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശനിരക്കുകള്‍

7 ദിവസം മുതല്‍ 14 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 3.50%

15 ദിവസം മുതല്‍ 29 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 4.00%

30 ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.20%

46 ദിവസം മുതല്‍ 60 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.65%

61 ദിവസം മുതല്‍ 3 മാസം കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.65%

3 മാസം മുതല്‍ 4 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.75%

4 മാസം മുതല്‍ 5 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.75%

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍

5 മാസം മുതല്‍ 6 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 5.75%

6 മാസം മുതല്‍ 7 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.25%

7 മാസം മുതല്‍ 8 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.25%

8 മാസം മുതല്‍ 9 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.25%

9 മാസം മുതല്‍ 10 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.35%

10 മാസം മുതല്‍ 11 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.35%

11 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.35%

ഇന്ത്യയിലെ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം സംഭവിച്ചത് എന്ത്?

ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലോ 2 വര്‍ഷത്തിന് മുമ്പോ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന എഫ്ഡികള്‍ക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന പലിശനിരക്കുകള്‍

ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലോ 2 വര്‍ഷത്തിന് മുമ്പോ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന എഫ്ഡികള്‍ക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന പലിശനിരക്കുകള്‍

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം 5 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 6.60%

1 വര്‍ഷം 5 ദിവസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം 11 ദിവസം വരെ - 6.60%

1 വര്‍ഷം 11 ദിവസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം 25 ദിവസം വരെ - 6.60%

1 വര്‍ഷം 25 ദിവസം മുതല്‍ 13 മാസം വരെ - 6.70%

13 മാസം മുതല്‍ 14 മാസം വരെ - 6.70%

14 മാസം മുതല്‍ 15 മാസം വരെ - 6.70%

15 മാസം മുതല്‍ 16 മാസം വരെ - 6.70%

16 മാസം മുതല്‍ 17 മാസം വരെ - 6.70%

17 മാസം മുതല്‍ 18 മാസം വരെ - 6.70%

18 മാസം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 6.80%

ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍: അവസാനതിയ്യതി നീട്ടിയതായുള്ള വാര്‍ത്ത വ്യാജം

2 വര്‍ഷത്തിനും 10 വര്‍ഷത്തിനുമിടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന 2 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന പുതിയ എഫ്ഡി പലിശനിരക്കുകള്‍

2 വര്‍ഷത്തിനും 10 വര്‍ഷത്തിനുമിടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന 2 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന പുതിയ എഫ്ഡി പലിശനിരക്കുകള്‍

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 30 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് - 7.00%

30 മാസം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 7.00%

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 6.75%

5 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ - 6.75%

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളുടെ ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ 17 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

ഉചിതമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്ക് നല്‍കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ പുനരവലോകനത്തിനുശേഷം, 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 3.50% മുതല്‍ 7.65% വരെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

English summary

വീണ്ടും എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്; പുതിയ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചറിയാം | axis bank cuts fd rates second time this month

axis bank cuts fd rates second time this month
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X