2020ൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ചില അവസാന തീയതികൾ ഇതാ..

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 2020 വർഷം സുഗമവും ആശങ്കയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുള്ള സുപ്രധാന സമയപരിധികൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അത്തരം ചില സാമ്പത്തിക സമയപരിധികൾ ഇതാ..

പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജന നിക്ഷേപം
 

പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജന നിക്ഷേപം

പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജനയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയും. ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി 10 വർഷത്തേക്ക് 8 മുതൽ 8.30% പെൻഷൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. മറ്റ് ബാങ്കുകളെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭവനവായ്പയ്ക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭവനവായ്പയ്ക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി

ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന (പി‌എം‌എവൈ) പ്രകാരം പലിശ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ സമയപരിധി മാർച്ച് 31 ആണ്. ചില നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി മിതമായ നിരക്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് മിഡിൽ-വരുമാന ഗ്രൂപ്പായ I & II (MIG - I&II) ന് 2.65 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.

18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

പുതുക്കിയ ഐടിആറും കാലതാമസം നേരിട്ട ഐടിആറും ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി

പുതുക്കിയ ഐടിആറും കാലതാമസം നേരിട്ട ഐടിആറും ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, 2020 മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാലതാമസം നേരിട്ട ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ സമയപരിധി നിങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നീട് ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ 10,000 രൂപ പിഴ നൽകേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഐടിആറിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ഒരു പുതുക്കിയ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാക്കാനും കഴിയും.

നികുതി ലാഭിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള അവസാന തീയതി

നികുതി ലാഭിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള അവസാന തീയതി

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഇഎൽഎസ്എസ്, യുലിപ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌പി‌എസ് പോലുള്ള നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യണം. ഈ നിക്ഷേപം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ്, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയില്ല.

വാടകയ്ക്ക് മേലുള്ള ടിഡിഎസ്

വാടകയ്ക്ക് മേലുള്ള ടിഡിഎസ്

നിങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും പ്രതിമാസം 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാടക നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടച്ച വാടകയ്ക്ക് ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, കിഴിവ് ചെയ്ത മാസാവസാനം മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ ടിഡിഎസ് തുക സർക്കാരിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിഴ നൽകേണ്ടി വരും.

ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക

ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക

നിങ്ങൾ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഫോം 16 (ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളിൽ ചില സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫോം 16 എ) ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലിശ വരുമാനത്തിൽ പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപയിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 50,000 രൂപയിലും ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയും ബാങ്കുകളും ജൂൺ 15 മുതൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും. മറക്കാതെ ഇത് വാങ്ങുക.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യൽ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യൽ

നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള സമയപരിധി മാർച്ച് 31 ആണെങ്കിൽ, മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ സമയപരിധി സർക്കാർ നീട്ടുകയും ചെയ്യും. സമയപരിധിക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പിഴ നൽകേണ്ടി വരും.

മധ്യവയസ്സിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്

പാൻ - ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ

പാൻ - ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ

പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി മുമ്പ് നിരവധി തവണ നീട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സമയപരിധി 2020 മാർച്ച് 31 ആണ്. നേരത്തെ സമയപരിധി 2019 ഡിസംബർ 31 ആയിരുന്നു. സമയപരിധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാൻ നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായിത്തീരും.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: സാധനങ്ങളുടേയും സേവനങ്ങളുടേയും വില വർദ്ധിച്ചേക്കും

English summary

2020ൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ചില അവസാന തീയതികൾ ഇതാ..

As far as your finances are concerned, you need to know the key timelines for various financial transactions to make sure the 2020 year is smooth and not worrying. Here are some such financial timelines you should keep in mind. Read in malayalam.
Story first published: Monday, January 6, 2020, 8:34 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X