എഫ്‌ഡി; എസ്‌ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ബാങ്ക്‌ ഓഫ് ബറോഡ എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക് അറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിക്ഷേപം നടത്താവുന്ന മേഖലയാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം (എഫ്‌ഡി). വളരെ ലളിതവും അപകടസാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതുമായി ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്‌ഷൻ കൂടിയാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം. നിക്ഷേപകന് ഇഷ്‌ടമുള്ള നിക്ഷേപ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നതും എഫ്‌ഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുമെങ്കിലും ദീർഘകാലയളവിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെ ഇത് ദുർബലമായ നിക്ഷേപ ഓപ്‌ഷനാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഉയർന്ന വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാണ് നിങ്ങൾക്കാവിശ്യമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്. എങ്കിലും ക്രമമായ വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും യോജിച്ച നിക്ഷേപം എഫ്‌ഡി തന്നെയാണ്.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
 

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ആക്സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ, രാജ്യത്തെ മുൻ‌നിര ബാങ്കുകൾ അവരുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശനിരക്കുകൾ അടുത്തിടെയാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ‌ബി‌ഐ) മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എം‌പി‌സി) റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 5.15 ശതമാനമായി നിലനിർത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. 2 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളും നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് നോക്കാം;

എസ്‌ബി‌ഐ

എസ്‌ബി‌ഐ

ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം, 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്‌ഡിയ്‌ക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ 4.5% മുതൽ 6% വരെയാണ് പലിശ നിരക്ക് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ 5% മുതൽ 6.50% വരെ പലിശ ലഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി 10 മുതലാണ് എസ്‌ബി‌ഐയുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച പലിശ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

7-45 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

7-45 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

46-179 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

180-210 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

211 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.50%

1-2 വർഷം 6.00 ശതമാനം

2-3 വർഷം 6.00 ശതമാനം

3-5 വർഷം 6.00 ശതമാനം

5-10 വർഷം 6.00 ശതമാനം

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

ഫെബ്രുവരി 11 മുതലാണ് ആക്‌സിസ് ബാങ്കിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പലിശ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ വിവിധ കാലയളവുകളിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശനിരക്കാണ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് പരിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 3.5% മുതൽ 6.50% വരെ പലിശ ലഭിക്കും. അതേസമയം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 3.50% മുതൽ 7.15% വരെയാണ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക്.

കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനായി എടുക്കാം എൽഐസിയുടെ ഈ ചൈൽഡ് പ്ലാനുകൾ

3-4 മാസം 5.40 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

15-29 ദിവസം 4.25 ശതമാനം

30-45 ദിവസം 4.90 ശതമാനം

46-60 ദിവസം 5.40 ശതമാനം

61 ദിവസം മുതൽ 3 മാസം വരെ 5.40 ശതമാനം

3-4 മാസം 5.40 ശതമാനം

4-5 മാസം 5.40 ശതമാനം

5-6 മാസം 5.40 ശതമാനം

6-7 മാസം 5.80 ശതമാനം

7-8 മാസം 5.80 ശതമാനം

8-9 മാസം 5.80 ശതമാനം

9-10 മാസം 6.05 ശതമാനം

1 വർഷം മുതൽ 6.40 ശതമാനം

18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ 6.50 ശതമാനം

2 വർഷം മുതൽ 30 മാസം വരെ 6.50 ശതമാനം

30 മാസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ 6.50 ശതമാനം

5-10 വർഷം 6.50 ശതമാനം

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള എഫ്ഡിയ്‌ക്ക് 4.5% മുതൽ 6.25% വരെയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് എഫ്ഡിക്ക് പ്രത്യേക പലിശ നിരക്കാണ്. അതായത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.50% അധിക പലിശ ലഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി 10 മുതലാണ് പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

കാശ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് പറ്റുന്ന ഏഴ് അബദ്ധങ്ങൾ

7-14 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

15-45 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

46-90 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

91-180 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

181-270 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

271 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.50 ശതമാനം

1 വർഷം 6.00 ശതമാനം

1 വർഷം മുതൽ 400 ദിവസം വരെ 6.00 ശതമാനം

400 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷം 6.00 ശതമാനം

2-3 വർഷം 6.00 ശതമാനം

3-5 വർഷം 6.25 ശതമാനം

5-10 വർഷം 6.00 ശതമാനം

English summary

എഫ്‌ഡി; എസ്‌ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ബാങ്ക്‌ ഓഫ് ബറോഡ എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക് അറിയാം | know about interest rates of sbi, bank of baroda, axis bank

know about interest rates of sbi, bank of baroda, axis bank
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X