എഫ്ഡിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ? സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിക്ഷേപ സാധ്യതകളിൽ എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം അഥവ എഫ്ഡി. പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു വരുമാന മാർഗമെന്ന നിലയിലും ഭാവിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം എഫ്ഡികൾ സഹായകമാകും. എഫ്ഡികളെക്കുറിച്ച് മതിയായ ഉൽ‌പ്പന്ന അവബോധം ഇല്ലാത്തത് പലപ്പോഴും നിക്ഷേപകരെ അവരുടെ ബാങ്ക് എഫ്ഡികളിൽ നിന്ന് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു.

 
എഫ്ഡിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ? സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബാങ്ക് എഫ്ഡികളുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം...

അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ

റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ (ഡിഐസിജിസി) ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ തുറക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിരസ്ഥിതി നിക്ഷേപം, സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നിക്ഷേപം, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയൊ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കും.

ഓരോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലെയും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവർ പ്രത്യേകമായി ബാധകമാകുന്നതിനാൽ, റിസ്ക്-വിമുഖരായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം, അതേസമയം പരമാവധി മൂലധന പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിൽ അവരുടെ എഫ്ഡി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം ഓരോ ബാങ്കും 5 ലക്ഷം രൂപ കവിയരുത്.

കാലാവധി തികയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ്

ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിക്ക നിക്ഷേപകരും തങ്ങളുടെ എഫ്ഡി കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളോ അമിതമായി നോക്കിയ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളോ എഫ്‌ഡികൾ നേരത്തേ പിൻവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി 1% വരെ അകാല പിൻവലിക്കൽ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഫലപ്രദമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിന്ന് പിഴ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒറിജിനൽ കാർഡ് നിരക്കും എഫ്ഡി കാർഡ് നിരക്കും കുറവാണ്. അതിനാൽ, അകാല പിൻവലിക്കൽ പിഴയും പലിശ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നിക്ഷേപകന്റെ നികുതി ബാധ്യത ടിഡിഎസിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല

എഫ്ഡി നിക്ഷേപകരുടെ നികുതി ബാധ്യത ബാങ്കുകൾ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. സെക്ഷൻ 80 ടിടിബി പ്രകാരം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 50,000 രൂപ വരെ നികുതി കിഴിവ് ഒഴികെ, നിങ്ങളുടെ എഫ്ഡിയിലെ പലിശ വരുമാനം നിക്ഷേപകന്റെ ടാക്സ് സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ നികുതി ബാധ്യതയും കുറച്ച ടിഡിഎസ് തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, എഫ്ഡിയിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയാനന്തര വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ടാക്സ് സ്ലാബിൽ ഘടകം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നികുതിയാനന്തര പലിശ വരുമാനവും ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പോലുള്ള സ്ഥിര വരുമാന ബദലുകളിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയാനന്തര വരുമാനവും തമ്മിൽ മികച്ച താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

 

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള എഫ്ഡി നിക്ഷേപകർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നേടുന്നതിന് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സുരക്ഷിത കാർഡുകളിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, സുരക്ഷിത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ അച്ചടക്കമുള്ള ഉപയോഗം ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സഹായിക്കും. അപര്യാപ്തമായ വരുമാനം, സേവനയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥാനം, തൊഴിലുടമയുടെ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ പോലുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ പതിവ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് അത്തരം കാർഡുകൾ സഹായകമാകും.

Read more about: fd
English summary

All you need to know before invest on fixed deposit

All you need to know before invest on fixed deposit
Story first published: Monday, May 31, 2021, 23:12 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X