ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് അവസാന തീയതി നീട്ടി, മാറ്റം വരുത്തിയ പുതിയ തീയതികൾ അറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നികുതിദായകർക്ക് ആശ്വാസമായി, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 2020 ജൂലൈ 31 വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീട്ടി. ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡുമായി ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയും കേന്ദ്രം നീട്ടി. കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 2020 നവംബർ 30 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു.

അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31
 

അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31

സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് (സിബിഡിടി) വിജ്ഞാപന പ്രകാരം വിവിധ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഐ-ടി നിയമപ്രകാരം കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുമുള്ള സമയപരിധി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2020 ജൂലൈ 31 വരെ ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഒറിജിനൽ, പുതുക്കിയ വരുമാന-നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 2020 ജൂലൈ 31 വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ (എ വൈ 2020-21) ആദായനികുതി റിട്ടേണിന്റെ അവസാന തീയതി 2020 നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി. അതിനാൽ, വരുമാനത്തിന്റെ റിട്ടേണുകൾ 2020 ജൂലൈ 31 നും 2020 ഒക്ടോബർ 31 നും ഇടയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2020 നവംബർ 30 വരെയും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. അതിനാൽ, ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 2020 ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി.

കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പണമയയ്ക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നികുതി; ആവശ്യം ശക്തം

സെൽഫ് അസെസ്മെന്റ് നികുതി

സെൽഫ് അസെസ്മെന്റ് നികുതി

ചെറുകിട, ഇടത്തരം നികുതിദായകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി, സെൽഫ് അസെസ്മെന്റ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നികുതി ബാധ്യത 2020 നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി. സെൽഫ് അസെസ്മെന്റ് നികുതി ബാധ്യത ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീയതി നീട്ടി നൽകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആദായനികുതി നിയമം, 1961 പ്രകാരം നിശ്ചിത തീയതികളിൽ മുഴുവൻ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നികുതിയും നൽകണം, കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ ഐടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 234 എ പ്രകാരം പലിശ ഈടാക്കും.

നിക്ഷേപ കാലാവധി

നിക്ഷേപ കാലാവധി

സെക്ഷൻ 80 സി (എൽ‌ഐ‌സി, പി‌പി‌എഫ്, എൻ‌എസ്‌സി മുതലായവ), 80 ഡി (മെഡിക്ലെയിം), 80 ജി (സംഭാവനകൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐടി നിയമത്തിലെ ചാപ്റ്റർ-വി‌ഐ‌എ-ബി പ്രകാരം കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി വിവിധ നിക്ഷേപം, പണമടയ്ക്കൽ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനുള്ള തീയതിയും നീട്ടി. 2020 ജൂലൈ 31 വരെയാണ് തീയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് 2020 ജൂലൈ 31 വരെ നിക്ഷേപം നടത്താം.

മൂലധന നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

മൂലധന നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ഐടി നിയമത്തിലെ 54 മുതൽ 54 ജിബി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൂലധന നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോൾ ഓവർ ബെനിഫിറ്റ് / ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപം / നിർമ്മാണം / വാങ്ങൽ തീയതി 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീട്ടി. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം / നിർമ്മാണം / വാങ്ങൽ മൂലധന നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇപി‌എഫ് ഇളവുകൾ; കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൂടും, കൂടുതൽ നികുതി നൽകേണ്ടി വരുമോ?

പാൻ - ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ

പാൻ - ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ

2020 ഡിസംബർ 31 നകം പാസാക്കേണ്ട / ഇഷ്യു ചെയ്യേണ്ട / നിർമ്മിക്കേണ്ട വിവിധ ഡയറക്ട് ടാക്സ്, ബിനാമി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അധികാരികൾ വിവിധ അറിയിപ്പുകളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2021 മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി. അതിനാൽ പാൻ കാർഡും ആധാറും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 2021 മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി.

ടിഡിഎസ് / ടിസിഎസ് നിരക്ക്

ടിഡിഎസ് / ടിസിഎസ് നിരക്ക്

കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളമില്ലാത്ത പേയ്‌മെന്റുകൾക്കുള്ള ടിഡിഎസ് / ടിസിഎസ് നിരക്ക് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ 25 ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും 2019-20 വർഷത്തേക്ക് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിശ്ചിത തീയതി 2020 നവംബർ 30 വരെ നീട്ടുകയും ചെയ്തു.

ടിഡിഎസ്, ടിസിഎസ് നിരക്ക് 25 ശതമാനം കുറച്ചു; നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയപരിധി നീട്ടി

English summary

Income tax return filing deadline extended, new dates are here | ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് അവസാന തീയതി നീട്ടി, മാറ്റം വരുത്തിയ പുതിയ തീയതികൾ അറിയാം

As a relief to taxpayers, the central government has extended the deadline for filing Income Tax Return (ITR) for the financial year 2018-19. The center also extended the time limit for linking the Aadhaar card to the PAN card. Read in malayalam.
Story first published: Thursday, June 25, 2020, 8:45 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X