നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നികുതി നൂലാമാലകൾ എന്തെല്ലാം?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് നിരവധി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയും മടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൊഴിലിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയവർ സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും? നിങ്ങൾക്ക് എൻ‌ആർ‌ഇ (നോൺ-റെസിഡന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ട്) നിക്ഷേപം, വിദേശ അക്കൗണ്ടുകൾ, വിദേശ നിക്ഷേപം, വിദേശ വാടക മുതലായവ കൈവശം വയ്ക്കാമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമിതാ..

 

എന്താണ് ഫെമ?

എന്താണ് ഫെമ?

ആദായനികുതി നിയമത്തിനും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിനും (ഫെമ) കീഴിൽ പ്രവാസി എന്നതിന്റെ നിർവചനം അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫെമ ഒരു നിയന്ത്രണ നിയമമാണ്. ഇൻ‌ബൌണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്‌ബൌണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇടപാട് മുതലായ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനോ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനോ ഫെമയ്ക്ക് കീഴിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം?

എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് ഫെമ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫെമ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു എൻ‌ആർ‌ഐ (ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി) ആയി യോഗ്യത നേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ‌ആർ‌ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌ആർ‌ഒ (നോൺ-റസിഡന്റ് സാധാരണ അക്കൗണ്ട്) അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യൻ ഇൻ‌കം ടാക്സ് ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല.

പ്രവാസികളുടെ വിശ്വാസം നേടി പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി; 100 കോടി കവിഞ്ഞു! എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം.. അറിയാം

ആദായനികുതി നിയമം

ആദായനികുതി നിയമം

ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. മുഴുവൻ വർഷവും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് മാത്രമേ നികുതി നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സമ്പാദിച്ചതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.

എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും?

എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും?

വരുമാനം നേടുന്നതിന്, ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ആദായനികുതി നിയമം നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനവും അതിലെ നികുതിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആദായനികുതി നിയമം തീരുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എൻ‌ആർ‌ഇ, എൻ‌ആർ‌ഒ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് എങ്ങനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കും.

നികുതി ലാഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി മികച്ച നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾ

ഉദാഹരണം

ഉദാഹരണം

ഫെമ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു റെസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌ആർ‌ഐ ആയി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. മറുവശത്ത്, ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു റസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌ആർ‌ഐ ആയി നികുതി ബാധകമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കും.

സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ നികുതി അടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ചില പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വ്യത്യാസങ്ങൾ

വ്യത്യാസങ്ങൾ

എൻ‌ആർ‌ഇ, എൻ‌ആർ‌ഒ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ കറൻസി അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഫെമ അനുസരിച്ച് എൻ‌ആർ‌ഐ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്) തുറക്കണോ അതോ കാർഷിക ഭൂമി വാങ്ങണോ എന്നത് ഫെമ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിട നിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നികുതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആദായനികുതി നിയമമാണ്. ഫെമ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു എൻ‌ആർ‌ഐയും ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം ഒരു താമസക്കാരനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിപരീതവും സാധ്യമാണ്.

English summary

Are You An Expatriate Returning To India? What Are The Tax Burdens Waiting For You? | നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നികുതി നൂലാമാലകൾ എന്തെല്ലാം?

Income earned and received outside India is not taxable in India. Read in malayalam.
Story first published: Friday, October 23, 2020, 9:51 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X