പ്രായമായ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ ഈ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

പ്രായമായവർ കൂടുതലും ബാങ്ക് ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിാണ് (എഫ്ഡി) പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പതിവ് വരുമാനം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം സ്ഥിര വരുമാനം നേടാനാണ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, എഫ്ഡി നിരക്ക് കുറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ എഫ്ഡിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം ഏകദേശം 30% കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഉയർന്ന സ്ഥിര വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില സ്കീമുകളെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇതാ..

 

സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം

സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം

ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ സ്കീമിലെ പലിശ ഓരോ പാദത്തിലും നൽകേണ്ടതിനാൽ സാധാരണ വരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനാകും. എസ്‌സി‌എസ്‌എസ് അക്കൌണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും. അതിനുശേഷം ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു തവണ കാലാവധി നീട്ടാൻ കഴിയും. ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടും, ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ എസ്‌സി‌എസ്എസ് 7.4 ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റേതൊരു സ്ഥിര-റിട്ടേൺ സ്കീമിനേക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കാണ്.

പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജന

പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജന

ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് 10 വർഷത്തെ പോളിസി കാലാവധിയുണ്ട്. പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, അർദ്ധ വാർഷിക, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പെൻഷൻ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എസ്‌ബി‌ഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെക്കാൾ പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദ യോജനയിൽ പലിശ കൂടുതലാണ്. പ്രതിമാസ പലിശ പേയ്മെന്റ് മോഡിൽ ഈ സ്കീം 7.40% റിട്ടേൺ നിരക്ക് നൽകും. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 7.40% റിട്ടേൺ പത്തുവർഷത്തെ മുഴുവൻ കാലത്തേക്ക് ലോക്ക്-ഇൻ ചെയ്യും. 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പ്രധാൻ മന്ത്രി വയാ വന്ദന യോജന പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിയിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി നിക്ഷേപം 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനാണ്.

റിസർവ് ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് ബോണ്ട്

റിസർവ് ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് ബോണ്ട്

ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ മാത്രം ആർ‌ബി‌ഐ പ്രതിവർഷം 7.15% നിരക്കിൽ (നിലവിലുള്ള എൻ‌എസ്‌സി നിരക്കിനേക്കാൾ 0.35%) നൽകുന്നു. ഈ ബോണ്ടുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഓരോ ആറുമാസത്തിലും പുന: സജ്ജമാക്കും. വ്യക്തികൾക്കും ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും (എച്ച് യു എഫ്) ഈ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. എൻ‌ആർ‌ഐകൾക്ക് ഈ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പരമാവധി പരിധിയില്ല. മിനിമം നിക്ഷേപം 1,000 രൂപയിലും 1,000 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു.

സീനിയർ സിറ്റിസൺ വെൽ‌ഫെയർ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുകിട നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി നിലവിൽ 6.60% പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കീമിൽ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 1,000 രൂപയാണെങ്കിൽ, അനുവദനീയമായ പരമാവധി നിക്ഷേപം ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിന് 4.5 ലക്ഷം രൂപയും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിന് 9 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഈ അക്കൌണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ അതേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടും തുറക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി പ്രതിമാസ പലിശ സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും അതിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കും. അഞ്ച് വർഷത്തെ മെച്യൂരിറ്റിയോടെയാണ് ഈ സ്കീം വരുന്നത്, എന്നാൽ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രീ-മെച്യുരിറ്റ് പിൻവലിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് 2% വരെ പിഴ ഈടാക്കും. ഇതുവഴി നേടുന്ന പലിശയ്ക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്.

യുണീകോണ്‍ ആകാന്‍ മലയാളികളുടെ 'ഫ്രഷ് ടും ഹോം'... അമേരിക്കന്‍ നിക്ഷേപമടക്കം വരുന്നത് 900 കോടി

കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

നിലവിൽ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 10.53% വരെ വരുമാനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ശ്രീരാം സിറ്റി യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് (ശ്രീറാം സിറ്റി) മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അഞ്ച് വർഷം വരെ നിശ്ചിത നിക്ഷേപത്തിൽ 9.94 ശതമാനത്തിനും 10.53 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ എഫ്ഡി 60 മാസം വരെ കാലാവധിയും വ്യത്യസ്ത പലിശ പേയ്മെന്റ് മോഡുകളും ഉള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ്, നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിലോ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം.

മുകേഷിന്റെ റിലയന്‍സില്‍ വീണ്ടും നിക്ഷേപവുമായി കെകെആര്‍... ഇത്തവണ 5,550 കോടി രൂപ

English summary

Different Ways To Earn Higher Income For Senior Citizens, Explained Here | പ്രായമായ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ ഈ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ

Senior citizens can be introduced to some schemes that offer high fixed income. Read in malayalam.
Story first published: Monday, October 19, 2020, 14:52 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X