ബാങ്ക് എഫ്ഡിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പു നൽകുന്ന അഞ്ച് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിടെ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേയ്ക്കാണ് പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്നതോടെ എഫ്ഡികളുടെ ആകർഷണവും കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ്ഡികളേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥിര വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

 

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മാർഗം തേടുന്നവർക്ക് മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്. പി‌പി‌എഫിന്റെ പലിശ നിരക്ക് ഓരോ പാദത്തിലും സർക്കാരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നടപ്പ് പാദത്തിൽ പിപിഎഫ് പലിശ നിരക്ക് 7.9 ശതമാനമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയേ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് പിപിഎഫിന്റെ ഏക പരിമിതി. ഒരു വർഷത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റ് നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും.

നികുതി ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന 5 മികച്ച നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ ഇവയാണ്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ്

നിങ്ങളുടെ പി‌പി‌എഫ് പരിധി അവസാനിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 7.7% വരെ റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു വർഷം, രണ്ട് വർഷം, മൂന്ന് വർഷം, അഞ്ച് വർഷം. 5 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റിന് സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹതയുണ്ട്. പി‌പി‌എഫ് പോല തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശനിരക്കും ഓരോ പാദത്തിലും സർക്കാരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുക. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപകരുടെ വ്യക്തിഗത നികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്.

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ‌എസ്‌സി)

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ‌എസ്‌സി)

പോസ്റ്റോഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമായ മറ്റൊരു ജനപ്രിയ നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ‌എസ്‌സി). എൻ‌എസ്‌സിയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷാണ്. നിലവിൽ 7.9% പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിന് പരമാവധി പരിധി ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 രൂപയെങ്കിലും എൻ‌എസ്‌സിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കണം. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിക്ഷേപകരുടെ വ്യക്തിഗത നികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതിയ്ക്ക് വിധേയമാണ്.

മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ 32000 രൂപ ലാഭം, കാശ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എവിടെ?

കിസാൻ വികാസ് പത്ര

കിസാൻ വികാസ് പത്ര

പോസ്റ്റോഫീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണിത്. ഈ സ്കീം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെ 113 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കു. 7.6% വരുമാനമാണ് കിസാൻ വികാസ് പത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തികച്ചും അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിക്ഷേപമാണ്. ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് ഓരോ പാദത്തിലും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കും. ഈ സ്കീമിൽ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 1000 രൂപയാണ്. നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.

നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നികുതി ലാഭിക്കൂ.... അതിനായുള്ള ചില നിക്ഷേപ ഓപ്‌ഷനുകൾ ഇവയാണ്

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്

എല്ലാ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളേക്കാളും കൂടുതൽ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ. പ്രതിവർഷം 8.4% പലിശനിരക്കാണ് ഈ നിക്ഷേപത്തിന് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഈ സ്കീമിൽ എല്ലാവർക്കും നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. പെൺകുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അവരുടെ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയൂ. അക്കൗണ്ട് ആരംഭിത്ത തീയതി മുതൽ 21 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ പരമാവധി രണ്ട് എസ്എസ്എകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി തുക പ്രതിവർഷം 1.5 ലക്ഷം രൂപയും മിനിമം തുക 1,000 രൂപയുമാണ്. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നിക്ഷേപ തുക നികുതി ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹമാണ്.

English summary

Five investment options that guarantee higher returns and security than Bank FD | ബാങ്ക് എഫ്ഡിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പു നൽകുന്ന അഞ്ച് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ

let's take a look at five investment options that offer higher fixed income than FDs. Read in malayalam
Story first published: Tuesday, February 11, 2020, 18:27 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X