10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംഐഎസ് പദ്ധതിയില്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം എന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖേനയുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴി ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ പലിശ ലഭിക്കുവാന്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം പദ്ധതിയിലൂടെ നിക്ഷേപകന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ പൗരനായ ഏതൊരു വ്യക്തിയ്ക്കും രാജ്യത്തെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം.

 

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിക്കുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിലേക്കും ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലേതിന് സമാനമായി നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ 5 വര്‍ഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമില്‍ നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് 6.6 ശതമാനമാണ്. ഓരോ മാസവുമാണ് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കുക.

10 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം

10 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം

ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥിര താമസമുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമില്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. 3 വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ആരംഭിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇതിന് പുറമേ മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികളെക്കൂടാതെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്താത്ത കുട്ടികള്‍ക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമില്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 10 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പേരില്‍ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമില്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

നിക്ഷേപ തുക എത്ര?

നിക്ഷേപ തുക എത്ര?

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപ തുക 1,000 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ സിംഗിള്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പരമാവധി 4.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പരമാവധി 9 ലക്ഷം രൂപ വരെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം.ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കില്‍ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെയും നിക്ഷേപ വിഹിതം പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പലിശ എങ്ങനെ?

പലിശ എങ്ങനെ?

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത് മുതലാണ് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് പലിശ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുക. മെച്യൂരിറ്റി എത്തും വരെ അത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ ഓരോ മാസവും പലിശ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ആ പലിശയ്ക്ക് അധിക പലിശ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല. നിശ്ചിത പരിധിയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപ തുക അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ഓട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടിലെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ നിരക്ക് പിന്‍വലിക്കാവുന്നതാണ്.

കാലാവധി എത്തും മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍

കാലാവധി എത്തും മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍

നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ച് 1 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപ തുക പിന്‍വലിക്കുവാന്‍ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. 1 വര്‍ഷത്തിനും 3 വര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ തുക പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ തുകയില്‍ നിന്നും 2 ശതമാനം പിഴയായി ഈടാക്കും. ശേഷിക്കുന്ന തുകയാണ് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറുക.

മെച്യൂരിറ്റി കാലാവധിയ്ക്ക് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരണപ്പെട്ടാല്‍

മെച്യൂരിറ്റി കാലാവധിയ്ക്ക് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരണപ്പെട്ടാല്‍

3 വര്‍ഷത്തിനോ 5 വര്‍ഷത്തിനോ ഇടയില്‍ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍ മുതല്‍ തുകയില്‍ നിന്ന് 1 ശതമാനമാണ് പിഴയായി ഈടാക്കുക. 5 വര്‍ഷമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമിലെ മെച്യൂരിറ്റി കാലാവധി. മെച്യൂരിറ്റി കാലാവധിയ്ക്ക് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരണപ്പെട്ടാല്‍ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് തുക നോമിനിയ്‌ക്കോ നിയമപരമായുള്ള പിന്തുടര്‍ച്ചാ അവകാശിയ്‌ക്കോ നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുക.

Read more about: post office
English summary

How To Open Post Office MIS scheme For Children above the age of 10 | 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംഐഎസ് പദ്ധതിയില്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം

How To Open Post Office MIS scheme For Children above the age of 10
Story first published: Monday, July 5, 2021, 9:42 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X