സൂക്ഷിക്കുക, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പിപിഎഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

റിട്ടയർമെന്റ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജനപ്രിയ നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്). സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ മാർഗം കൂടിയാണിത്. പി‌പി‌എഫ് നിക്ഷേപങ്ങളെ ഇഇഇ അല്ലെങ്കിൽ 'എക്സംപ്റ്റ് എക്സംപ്റ്റ് എക്സംപ്റ്റ്' വിഭാഗത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ പിപിഎഫിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം, ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക പലിശ, മെച്യൂരിറ്റി വരുമാനം എന്നിവ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

നിയമങ്ങൾ
 

നിയമങ്ങൾ

പി‌പി‌എഫ് അക്കൗണ്ട് പതിവായി നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പി‌പി‌എഫ് അക്കൌണ്ടിൽ പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം.

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ, 2019ലെ പുതിയ ചില പി‌പി‌എഫ് നിയമങ്ങൾ‌ ഇവയാണ്

വാർഷിക സംഭാവന 500 രൂപയിൽ താഴെ

വാർഷിക സംഭാവന 500 രൂപയിൽ താഴെ

ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 500 രൂപ എങ്കിലും പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 500 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ക്രമരഹിതമാകും. നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല.

പി‌പി‌എഫിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്

വാർഷിക സംഭാവന 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ

വാർഷിക സംഭാവന 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ

പി‌പി‌എഫ് അക്കൌണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന് സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരമുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ പി‌പി‌എഫ് അക്കൌണ്ടിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വാർഷിക സംഭാവന 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ഉയർന്ന പരിധിയിൽ കൂടരുത്. ഏതെങ്കിലും പി‌പി‌എഫ് അക്കൌണ്ട് ഉടമ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാർഷിക സംഭാവന നൽകിയാൽ, ക്രമരഹിതമായ അക്കൌണ്ടായി കണക്കാക്കുകയും പലിശ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒന്നിലധികം പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ

ഒന്നിലധികം പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ

പി‌പി‌എഫ് നിയമങ്ങൾ‌ അനുസരിച്ച്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ പേരിൽ ഒരു പി‌പി‌എഫ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ തുറക്കാൻ കഴിയൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനകം ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റോഫീസിലോ മറ്റൊരു പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ട് പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഒന്ന് ഒരു പോസ്റ്റോഫീസിൽ മറ്റൊന്ന് ബാങ്കിൽ), നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ക്രമരഹിതമായി കണക്കാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരു പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാതാവിനും പിതാവിനും പ്രത്യേകം പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.

ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട്

ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട്

ജോയിന്റായി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ പിപിഎഫ് നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ജോയിന്റ് പേരുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ക്രമരഹിതമായി കണക്കാക്കുകയും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ പി‌പി‌എഫ് അക്കൌണ്ടിൽ‌ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നോമിനിയായി നിലനിർത്താൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും.

പിപിഎഫും എൻ‌പി‌എസും; ഏത് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാം?

കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സംഭാവനകൾ

കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സംഭാവനകൾ

ഒരു പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാലാവധി 15 വർഷമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപം നടക്കുന്ന ബാങ്കിലേക്കോ പോസ്റ്റോഫീസിലേക്കോ ഒരു അപേക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് തന്റെ പിപിഎഫിന്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ നീട്ടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെയോ പോസ്റ്റോഫീസിനെയോ അറിയിക്കാതെ 15 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പിപിഎഫ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, സംഭാവനകളെ ക്രമരഹിതമായി പരിഗണിക്കും. സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പലിശയോ നികുതി ആനുകൂല്യമോ ലഭിക്കില്ല.

English summary

സൂക്ഷിക്കുക, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പിപിഎഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല

The Public Provident Fund (PPF) is a popular investment option for those looking to start a long-term investment plan for retirement and childcare needs. Read in malayalam.
Story first published: Monday, January 20, 2020, 12:37 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X