പിപിഎഫ് മുതല്‍ എന്‍പിഎസ് വരെ; ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മിനിമം ബാലന്‍സ് അറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഏറെ സ്വീകാര്യമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍. വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസ്‌കുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്തവരും, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് രണ്ടാമതൊരു ആലോചന ആവശ്യമില്ലാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ കണ്ണും പൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

 
പിപിഎഫ് മുതല്‍ എന്‍പിഎസ് വരെ; ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മിനിമം ബാലന്‍സ് അറിയാം

ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്‌മോള്‍ സേവിംഗ്‌സ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ലഭ്യമാണ്.
1. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട് (എസ്ബി)
2. നാഷണല്‍ സേവിംഗ്‌സ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് (ആര്‍ഡി)
3.നാഷണല്‍ സേവിംഗ്‌സ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് (ടിഡി)
4. നാഷണല്‍ സേവിംഗ്‌സ് മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം അക്കൗണ്ട് (എംഐഎസ്)
5. സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍സ് സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം അക്കൗണ്ട് (എസ്‌സിഎസ്എസ്)
6. പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് (പിപിഎഫ്)
7. സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് (എസ്എസ്എ)
8. നാഷണല്‍ സേവിഗംസ് സെര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌സ് (എന്‍എസ്‌സി)
9. കിസ്സാന്‍ വികാസ് പത്ര (കെവിപി)

Also Read : വീട്ടില്‍ വെറുതേ ഇരുന്ന് മാസം 5,000 രൂപ നേടാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടോ? ഈ പദ്ധതിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കൂ!

എന്നിവയാണവ. ഇതില്‍ ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികളില്‍ പരമാവധി ബാലന്‍സ് തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ലതിലും നിര്‍ബന്ധമായും ഒരു ചുരുങ്ങിയ തുക മിനിമം ബാലന്‍സായി നിക്ഷേപകന്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്‌മോള്‍ സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ മിനിമം ബാലന്‍സ് തുക എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട് - 500 രൂപ

നാഷണല്‍ സേവിംഗസ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് - 100 രൂപ

മന്ത്‌ലി ഇന്‍കം സ്‌കീം - 1000 രൂപ

ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് - 1000 രൂപ

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് - 500 രൂപ

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് - 250 രൂപ

സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം - 1000 രൂപ

നാഷണല്‍ സേവിംഗ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - 1000 രൂപ

കിസ്സാന്‍ വികാസ് പത്ര - 1000 രൂപ

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് സ്‌കീമുകളില്‍ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് പിന്‍വലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന തുകയുടെ പരിധിയിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വര്‍ധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read : ചെലവ് കുറഞ്ഞും എളുപ്പത്തിലും വ്യക്തിഗത വായ്പകള്‍ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ ഈ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

ഇപ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് ഗ്രാമീണ്‍ ഡാക് സേവ ശാഖയില്‍ നിന്നും ഒരു ദിവസം 20,000 രൂപ വരെ പിന്‍വലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. നേരത്തേ ഈ പിന്‍വലിക്കല്‍ പരിധി ദിവസം 5,000 രൂപ എന്നതായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ, ഒരു ശാഖാ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും (ബിപിഎം) ഒരു ദിവസം അക്കൗണ്ടില്‍ 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപ ഇടപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നും പുതിയ നിയമ പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടില്‍ ഒരു ദിവസം 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണ ഇടപാടുകള്‍ സാധ്യമല്ല എന്നര്‍ഥം.

 

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് 4.0 ശതമാനം. 1 വര്‍ഷത്തെ ടിഡി അക്കൗണ്ട് 5.5 ശതമാനം, 2 വര്‍ഷത്തെ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് 5.5 ശതമാനം, 5 വര്‍ഷത്തെ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് 6.7 ശതമാനം, 5 വര്‍ഷ റെക്കറിംഗ്് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 5.8 ശതമാനം, സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്‌കീം 7.4 ശതമാനം, പിപിഎഫ് നിക്ഷേപം 7.1 ശതമാനം, കിസ്സാന്‍ വികാസ് പത്ര - 6.9 ശതമാനം, സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് 7.6 ശതമാനം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തട്ടിപ്പുകളോ നഷ്ടമോ സംഭവിച്ചാല്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തപാല്‍ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പണനഷ്ടമോ തട്ടിപ്പോ നടന്നാല്‍ ഉപയോക്താവ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ശാഖയില്‍ നേരിട്ട് ചെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇമെയില്‍, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴിയോ ഉപയോക്താവിന് പരാതി നല്‍കാവുന്നതാണ്.

Also Read : കോടിപതിയാകുവാന്‍ ദിവസം മാറ്റി വയ്‌ക്കേണ്ടത് വെറും 95 രൂപ; ഈ നിക്ഷേപ രീതി നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ?

തപാല്‍ വകുപ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം അപ്ലിക്കേഷന്‍ മുഖേന വേണം പരാതി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍. ഇത് പൂര്‍ണമായും വ്യക്തതയോടെ പൂരിപ്പിച്ച് മറ്റ് രേഖകകള്‍ക്കൊപ്പം നല്‍കേണ്ടത് അപേക്ഷകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപേക്ഷകന്റെ പക്കല്‍ സാധുതയുള്ള ഫോട്ടോ ഐഡി, വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ വേണം. ഇവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനായി പാന്‍, ആധാര്‍, പാസ്്പോര്‍ട്ട്, വോട്ടര്‍ ഐഡി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും രേഖകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

Read more about: post office
English summary

know the minimum balance required for Post Office Small Savings Schemes | പിപിഎഫ് മുതല്‍ എന്‍പിഎസ് വരെ; ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മിനിമം ബാലന്‍സ് അറിയാം

know the minimum balance required for Post Office Small Savings Schemes
Story first published: Tuesday, August 31, 2021, 19:00 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X