നിലവിലെ പലിശയിൽ ബാങ്കുകളേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്; ലാഭകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇതാ..

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

തപാൽ വകുപ്പ് ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പ്രയോജനകരമായ നിരവധി സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റോഫീസുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവിംഗ് സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതും വളരെയെളുപ്പമാണ്. ഇത് ഗ്രാമീണ, നഗര നിക്ഷേപകർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ്. മാന്യമായ സ്ഥിര വരുമാനവും റിസ്ക് എടുക്കാൻ താത്പര്യം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ലളിതമായി നിക്ഷേപിക്കാം
 

ലളിതമായി നിക്ഷേപിക്കാം

ഈ സ്കീമുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ പോസ്റ്റോഫീസിലെ ശരിയായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പരിമിതമായ രേഖകൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും ലളിതമായും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. തപാൽ വകുപ്പിൽ ലഭ്യമായ സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമുകള്‍ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

സേവിംഗ്സ് പദ്ധതികൾ

സേവിംഗ്സ് പദ്ധതികൾ

 • പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്
 • നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്
 • നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്
 • നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് മന്ത്ലി ഇൻകം അക്കൗണ്ട്
 • മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സേവിംഗ്സ് സ്കീം അക്കൗണ്ട്
 • പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്
 • നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്
 • കിസാൻ വികാസ് പത്ര അക്കൗണ്ട്
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

വ്യക്തിഗത, ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ടുകളിൽ പ്രതിവർഷം 4.0% പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പണമുപയോഗിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 500 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇനിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

 • ഒരു മുതിർന്നയാൾക്ക്
 • ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് (പരമാവധി 2 മുതിർന്നവർ)
 • 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മൈനർ
 • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷാധികാരിയ്ക്ക്
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്

പലിശ പ്രതിവർഷം 5.8% രൂപ. അക്കൗണ്ട് പണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് വഴി തുറക്കാൻ കഴിയും. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക പ്രതിമാസം 100 രൂപ - അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തുകയാണ്. നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ബാലൻസിന് പരമാവധി പരിധിയില്ല. ഈ അക്കൗണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റോഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷവും ഒരു നോമിനിയുടെ പേര് നൽകാം. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അക്കൌണ്ട്

വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റോഫീസിൽ ഒരാൾക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധിയില്ല. നിക്ഷേപ തുകയുടെ 50% വരെ വായ്പ നേടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭിക്കൂ. ഇനിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

 • ഒരു മുതിർന്നയാൾക്ക്
 • ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് (പരമാവധി 2 മുതിർന്നവർ)
 • 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മൈനർ
 • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷാധികാരിയ്ക്ക്
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും 100 ന്റെ ഗുണിതവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ അക്കൌണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. കണക്കാക്കിയ ത്രൈമാസത്തിലൂടെ പ്രതിവർഷം പലിശ നൽകപ്പെടും. പേയ്‌മെന്റിനായി അടയ്‌ക്കേണ്ടതും എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമ പിൻവലിക്കാത്തതുമായ പലിശ തുകയ്‌ക്ക് അധിക പലിശ നൽകില്ല. വാർഷിക പലിശ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.

പലിശനിരക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

 • ഒരു വർഷം - 5.5%
 • രണ്ട് വർഷം - 5.5%
 • മൂന്ന് വർഷം - 5.5%
 • അഞ്ച് വർഷം - 6.7%
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി അക്കൗണ്ട്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി അക്കൗണ്ട്

ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ പരമാവധി 4.5 ലക്ഷം രൂപയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിൽ 9 ലക്ഷം രൂപയും വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. പ്രതിമാസ പലിശ 6 .6% ആണ്. മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് 5 വർഷമാണ്. അക്കൌണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം. പക്ഷേ 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് 2% തുകയപം 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് 1% തുകയും പിടിക്കും.

ബാങ്കിലോ എടിഎമ്മിലോ പോകേണ്ട, ക്ഷേമ പെൻഷനും സ്കോളർഷിപ്പും ഇനി പോസ്റ്റ്മാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കും

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം (എസ്‌സി‌എസ്എസ്)

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം (എസ്‌സി‌എസ്എസ്)

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. ഒരാൾക്ക് 1000 രൂപയോ അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളോ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. നൽകേണ്ട പലിശ പ്രതിവർഷം 7.4% ആണ്. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ മാർച്ച് 31/30 സെപ്റ്റംബർ / ഡിസംബർ 31 വരെ ആദ്യ തുക നൽകണം. അതിനുശേഷം മാർച്ച് 31, ജൂൺ 30, സെപ്റ്റംബർ 30, ഡിസംബർ 31 തീയതികളിൽ പലിശ നൽകപ്പെടും.

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് (പിപിഎഫ്)

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് (പിപിഎഫ്)

ഒരു നിശ്ചിത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 500 രൂപയും പരമാവധി 1,50,000 രൂപയും നിക്ഷേപിക്കാം. ഒറ്റത്തവണയോ തവണകളോ ആയി നിക്ഷേപിക്കാം. പലിശ പ്രതിവർഷം 1 7.1% നൽകപ്പെടും. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരമുള്ള നികുതിയിളവിന് പിപിഎഫ് സംഭാവനകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. പിപിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കിഴിവ് പരിധി 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

പിപിഎഫ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതി കുടിശ്ശികകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന തീയതി നീട്ടി, ജൂണ്‍ 30 വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ല

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്

ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാം. പരമാവധി തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല. ലഭിക്കുന്ന പലിശ പ്രതിവർഷം 6.8% ആണ്. ഈ സ്കീമിൽ, 1000 രൂപ - 5 വർഷത്തിനുശേഷം 1389.49 രൂപയായി വളരുന്നു.

കിസാൻ വികാസ് പത്ര (കെവിപി)

കിസാൻ വികാസ് പത്ര (കെവിപി)

കിസാൻ വികാസ് പത്ര (കെ‌വി‌പി) തുടക്കത്തിൽ കർഷകർക്കായി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സേവിംഗ്സ് സ്കീമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ലഭിക്കുന്ന പലിശ പ്രതിവർഷം 6.9% ആണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുശേഷം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാകുന്നു (നിലവിൽ ലഭ്യമായ ലക്കത്തിൽ 124 മാസം - അതായത് 10 വർഷവും 4 മാസവും). ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും റിസ്ക് എടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാം. നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് പെൺമക്കളുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിക്ഷേപമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മിനിമം 25 രൂപ മുതൽ 1,50,000 രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. 01-04-2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പലിശ നിരക്ക് 7.6% ആണ്. പലിശ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടും ഒരു കുടുംബത്തിൽ പരമാവധി രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച തീയതി മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച തീയതി മുതൽ 21 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്.

English summary

Post Office Savings Schemes: Full details you should know | നിലവിലെ പലിശയിൽ ബാങ്കുകളേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്; ലാഭകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇതാ..

The Postal Department offers a number of useful savings schemes. Read in malayalam.
Story first published: Monday, May 25, 2020, 9:04 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X