പി‌പി‌എഫ്, മ്യൂച്വൽ‌ ഫണ്ട്, എൻ‌പി‌എസ്: പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരനാകാൻ ഏത് നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഒരു കോടിപതി ആകുക എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പലരും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക മാറ്റി വയ്ക്കാനായാൽ നിങ്ങൾക്കും കോടിപതിയായി മാറാനാകും. സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ആർക്കും കുറഞ്ഞത് 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോടിപതിയാകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ചിട്ടയായ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടിപതിയാകാം.

കോടിപതിയാകാം
 

കോടിപതിയാകാം

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്), നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം (എൻ‌പി‌എസ്), ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (എം‌എഫ്) പോലുള്ള ജനപ്രിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

നികുതി രഹിത വരുമാനം നൽകുന്നതിനാൽ പി‌പി‌എഫ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദീർഘകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ്. കൂടാതെ, പി‌പി‌എഫിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ഓരോ വർഷവും നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതി ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ സെക്ഷൻ 80 സി യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഒരു ബാങ്കിലോ ഒരു പോസ്റ്റോഫീസിലോ ഒരു പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. ആർ‌ഡികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബാങ്കുകളിലും പോസ്റ്റോഫീസുകളിലും പി‌പി‌എഫിന്റെ പലിശ നിരക്ക് തുല്യമാണ്. കാരണം ഓരോ പാദത്തിലും സർക്കാരാണ് പലിശ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

പി‌പി‌എഫ് പലിശ നിരക്ക്

പി‌പി‌എഫ് പലിശ നിരക്ക്

നിലവിലെ പി‌പി‌എഫ് പലിശ 7.1% ആണ്. ഇതേ പലിശ നിക്ഷേപ കാലയളവിലുടനീളം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തിൻറെയും തുടക്കത്തിൽ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാം. 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പിപിഎഫിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്ന 1.054 കോടി രൂപയിൽ 72 ശതമാനം പലിശയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 28 വർഷത്തിനിടെ നിങ്ങൾ 33.60 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം (എൻ‌പി‌എസ്)

നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം (എൻ‌പി‌എസ്)

എൻ‌പി‌എസ് ഒരു ജനപ്രീതി നേടിയ റിട്ടയർമെന്റ് സേവിംഗ് മാർഗമാണ്. നേരത്തെ ഇത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി മാത്രം തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിലും 2009 മുതൽ ഇത് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും ഒരു തുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത തുക എൻ‌പി‌എസിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

എൻപിഎസ് നേട്ടം

എൻപിഎസ് നേട്ടം

നിങ്ങളുടെ എൻ‌പി‌എസ് സംഭാവനയുടെ 50% ഇക്വിറ്റികൾക്കും 50% സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾക്കും നീക്കിവച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി എൻ‌പി‌എസ് ഫണ്ടുകളുടെ ശരാശരി വരുമാനം 10% ന് മുകളിലാണ്. എല്ലാ മാസത്തിൻറെയും തുടക്കത്തിൽ എൻ‌പി‌എസിൽ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 23 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഉപകരണമായി ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സ് ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന സൂചിക ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിലെ സമീപകാല ഇടിവോടു കൂടി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ആകർഷകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം 12% നേട്ടം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിട്ടേൺ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിട്ടേൺ

12% റിട്ടേൺ കണക്കാക്കിയാൽ എല്ലാ മാസത്തിൻറെയും തുടക്കത്തിൽ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാം. സിപ് ടോപ്പ്-അപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ എസ്‌ഐ‌പി 10,000 രൂപ 10% വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, 16 വർഷത്തിനുള്ളിൽ‌ ഒരു കോടി രൂപ കോർ‌പസ് ശേഖരിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും.

English summary

PPF, Mutual Fund, NPS: Which will make you crorepati faster? | പി‌പി‌എഫ്, മ്യൂച്വൽ‌ ഫണ്ട്, എൻ‌പി‌എസ്: പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരനാകാൻ ഏത് നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

Many people are planning to make Rs 1 crore as they start earning. If you can deduct a certain amount from your salary each month, you too can become a billionaire. Read in malayalam.
Story first published: Sunday, April 12, 2020, 10:42 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X