ആശയം

ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ?എങ്കില്‍ ലാഭക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം!
ഏതൊരു ബിസിനസ്സിന്റെ സേവനത്തിന്റേയോ ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റേയോ ഏകാങ്ക മുല്യം(യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്)കുറയ്ക്കാനായി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന വളരെ ആസൂത്രിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ചെലവു ചുരുക്കല്‍. ഉപഭോഗം കുറക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന...
How Control Your Expenses A Business

വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങള്‍ വേണോ?
കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ആശയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. എന്താശയം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങള്‍ളുടെ സാമ്പത്തികവുമായി യോജിക്കുന്നതാണോയെന്ന് പ...

Get Latest News alerts from Malayalam Goodreturns