നിങ്ങളുടെ ഇ പി എഫ് പാസ്ബുക്ക് എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം?

By Seethu
Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പദ്ധതിയായ തൊഴിൽ സുരക്ഷാസംരക്ഷണ പെൻഷൻ പദ്ധതി( ഇ.പി.എഫ്) നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ(ഇ.പി.എഫ്.ഒ.). ഇ.പി.എഫ്.ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിൽ അഞ്ചുലക്ഷം വരിക്കാരാണുള്ളത്. തൊഴിൽ മന്ത്രി തലവനായ ഇ.പി.എഫ്.ഒ.യുടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസാണ് ഇ.പി.എഫ്.(എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ട്) പലിശനിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

 
നിങ്ങളുടെ ഇ പി എഫ് പാസ്ബുക്ക് എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം?

1995 നവംബർ 16 മുതൽ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വിഹിതമായി ഉടമകൾ അടക്കുന്ന ഒരു വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 8.33 ശതമാനം സംഖ്യ നിക്ഷേപിക്കണം. അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽനിന്നും പെൻഷനും അനുബന്ധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയെന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇതിന്റെ ഭരണ ചുമതല പൂർണ്ണമായും എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡണ്ട് ഫണ്ടിന്റെ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡിനാണ്. ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ കേന്ദ്രതൊഴിൽ മന്ത്രിയും അംഗങ്ങൾ കേന്ദ്രതൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കളുമാണ്. 1995 നവംബർ 16ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പെൻഷൻ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് 58 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു സർവ്വീസിൽനിന്നും പിരിയുന്ന തൊഴിലാളി 10 വർഷമെങ്കിലും പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ വിഹിതം അടച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്നതാണ്.

ഇ-പാസ്ബുക്ക്

ഇ-പാസ്ബുക്ക്

എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഇ.പി.എഫ്.ഒ.) ഇ-പാസ്ബുക്ക് സേവനം 2012 ൽ തുടങ്ങി. അഞ്ച് കോടി പി.എഫ്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാകുന്ന സേവനമാണിത്. ഇപ്പോൾ ജോലിയിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഇ-പാസ്ബുക്ക് ഓരോ മാസവും വെബ്‌സൈറ്റിൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.അതെങ്ങനെയാണെന്നു നോക്കാം. സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന് സമാനമായ, ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പാസ്ബുക്ക് ലഭ്യമാണ്, അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾ EPFO ​​വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പാസ്ബുക്ക് പിഎഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, പെൻഷൻ സ്കീം വിശദാംശങ്ങൾ, സ്ഥാപന ഐഡി, തൊഴിലുടമയുടെ പേര്, ഇപിഎഫ്ഒ ഓഫീസ്, അതിന്റെ തരം,എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഇപിഎഫ്ഒ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റേർ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ:

ഇപിഎഫ്ഒ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റേർ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ:

ഇപിഎഫ്ഒ വെബ്സൈറ്റായ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ സന്ദർശിക്കുക

പേജിന് ചുവടെ സജീവമായ UAN (യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യു.എൻ, അംഗത്വ ID, ആധാർ, പാൻ, പേര്, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനായി ഒരു പുതിയ പേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. വിശദാംശങ്ങൾ ഇ പി എഫ് ഒ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകേണ്ടത് . ചുവന്ന ആസ്റ്ററിക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ഫീൽഡുകൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 'ഗെറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ പിൻ ' എന്ന ടാബിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.നിങ്ങൾ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ പേജ് വീണ്ടും പേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.അപ്പോൾ തന്നെ EPFO ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP അയക്കുന്നതാണ് .

OTP നൽകുക, 'OTP പരിശോധിക്കാത്തതിന് ശേഷം UAN സജീവമാക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ UAN സജീവമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ EPF അക്കൌണ്ടിനായുള്ള പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ എസ്എംഎസ് വഴി ലഭിക്കും, അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ EPF പാസ്ബുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി ആറ് മണിക്കൂർ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

 നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

https://passport.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login.jsp എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:

നിങ്ങളുടെ യു എ എൻ, പാസ്സ്‌വേർഡ്‌, കാപ്ച കോഡ് എന്നിവ നൽകുക. 'ലോഗ് ഇൻ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിജയകരമായി പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് കാണുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഐഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പാസ്ബുക്ക് PDF ഫോർമാറ്റിലാണ്, അത് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും.

ഒഴിവാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് ഈ രീതിയിലൂടെ ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

Read more about: epfo pension പെൻഷൻ
English summary

How To Download Your EPF Passbook?

How To Download Your EPF Passbook?
Story first published: Friday, March 1, 2019, 16:45 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X