ഹോം  »  എന്‍എസ്ഇ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

എന്‍എസ്ഇ നിഫ്റ്റി

പുതുക്കുക Nov 17, 2017
ഓപണ്‍ 10,324.55
കൂടുതല്‍ 10,343.60
താഴ്ന്ന 10,268.05
ഇപ്പോള്‍ 10,283.60
മാറ്റം 68.85
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസ് 10,214.75

Find IFSC