ഹോം  »  ലാഭമുണ്ടാക്കിയവര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവര്‍
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ഇന്ന് ബിഎസ്ഇയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവരും

ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ബിഎസ്ഇ: ബി | | എല്ലാം
ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സില്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കിയവര്‍
കമ്പനി അവസാന വില (%)
Tata Power Company Ltd. 88.95 +5.02
Cipla Ltd. 608.65 +2.64
Housing Development Finance Corporation Ltd. 1,701.00 +2.23
Maruti Suzuki India Ltd. 8,340.70 +2.15
Tata Steel Ltd. 701.35 +2.14
Tata Motors Ltd. 421.45 +1.92
ICICI Bank Ltd. 325.10 +1.86
Vedanta Ltd. 306.75 +1.84
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 517.05 +1.65
Hindalco Industries Ltd. 259.45 +1.61
ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ബിഎസ്ഇ: ബി | | എല്ലാം
ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവര്‍
കമ്പനി അവസാന വില (%)
Infosys Ltd. 970.95 -1.79
Tata Consultancy Services Ltd. 2,710.10 -1.33
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 177.50 -1.03
Wipro Ltd. 294.75 -0.97
GAIL (India) Ltd. 444.55 -0.71
Hero MotoCorp Ltd. 3,636.00 -0.70
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 2,325.05 -0.45
Axis Bank Ltd. 541.90 -0.12

Find IFSC