ഹോം  »  ബിഎസ്ഇ  »  ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ

പുതുക്കുക Jan 16, 2018 IST
ബിഎസ്ഇ പട്ടിക തുറക്കൂ വലിയ താഴ്ന്ന മുന്‍പുള്ള ക്ലോസ്സ്‌ ക്ലോസ്‌ മാറ്റം(%)
BSE Oil&Gas 16307.79 16310.41 15921 15949.71 16248.93
-1.84%
BSE200 4779.72 4785.55 4734 4739.58 4773.72
-0.72%
BSE Auto 26282.84 26335.44 25910 25956.23 26250.43
-1.12%
BSE Midcap 18145.21 18159.83 17778 17813.94 18128.88
-1.74%
BSE Realty 2768.57 2775.95 2659 2669.46 2766.51
-3.51%
BSE Metal 15883.57 15926.37 15354 15431.44 15880.55
-2.83%
BSE IT 11649.44 12091.46 11645 12029.02 11642.81
3.32%
BSE FMCG 10821.21 10858.64 10663 10685.14 10806.70
-1.12%
BSE CGS 20031.04 20169.79 19805 19825.04 19981.70
-0.78%
BSENAT 11267.39 11282.45 11178 11190.51 11254.26
-0.57%
DOLLEX 1250.18 1251.24 1230 1232.28 1252.69
-1.63%
BSE500 15362.52 15380.47 15192 15210.24 15341.72
-0.86%
BSE Smallcap 20088.16 20110.84 19586 19602.95 20046.90
-2.21%
BSE Power 2421.60 2424.88 2358 2372.86 2415.77
-1.78%
BSE IPO 5152.51 5170.06 5084 5096.60 5137.56
-0.80%
BSE GREENEX 2903.26 2910.69 2879 2883.53 2899.43
-0.55%
BSE Infra 255.09 255.52 249 250.23 254.15
-1.54%
BSE CPSE 1822.35 1822.44 1775 1778.95 1816.64
-2.07%
BSE CARBONEX 1826.35 1829.01 1813 1814.93 1824.20
-0.51%
BSE SME IPO 2088.96 2100.94 2032 2034.16 2088.96
-2.62%
BSE Sensex50 11227.52 11243.74 11163 11175.27 11211.49
-0.32%
BSESensexN50 37455.34 37523.35 36731 36791.90 37460.73
-1.79%
BSE100ESG 171.41 171.53 170 170.25 171.21
-0.56%
BSE150MC 5673.26 5678.14 5561 5574.21 5663.90
-1.58%
BSE250SC 3078.20 3081.44 2996 2998.14 3070.24
-2.35%
BSE250LMC 4538.40 4543.84 4495 4500.40 4532.79
-0.71%
BSE400MSC 4648.34 4652.55 4544 4551.44 4638.94
-1.89%
BSE DSI 495.36 496.27 488 489.31 494.24
-1.00%
BSE EVI 402.18 402.53 390 391.50 401.41
-2.47%
BSE LVI 760.50 761.80 755 757.37 758.25
-0.12%
BSE Momen 768.34 768.89 754 755.58 767.44
-1.55%
BSE Quality 803.16 806.71 795 795.99 801.36
-0.67%
BSE CDS 24171.95 24237.67 23589 23731.89 24042.06
-1.29%
BSE HCS 14928.69 14983.42 14761 14801.18 14920.38
-0.80%
BSE PSU 9252.20 9255.93 9005 9023.98 9233.00
-2.26%
BSETECk 6561.41 6743.59 6559 6712.16 6551.47
2.45%
BSEDollex30 4498.58 4504.15 4453 4458.03 4508.86
-1.13%
Sensex 34877.71 34936.03 34736 34771.05 34843.51
-0.21%
BSE Bankex 29481.83 29536.03 29290 29356.19 29462.43
-0.36%
Dollex 100 1831.21 1833.13 1805 1807.85 1835.04
-1.48%

Find IFSC

Get Latest News alerts from Malayalam Goodreturns