ഇപിഎഫ് / ഇപിഎസ് പണം ഓഫ്‌ലൈനായി പിൻവലിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അറിയാം കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലെയിം ഫോമിനെക്കുറിച്ച്

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലെയിം ഫോം (സിസിഎഫ്) പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഇപി‌എഫ്‌ഒ അംഗം തന്റെ ഇപി‌എസ് (പെൻഷൻ) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ സി‌സി‌എഫ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സംയോജിത ക്ലെയിം ഫോം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തവർക്കുള്ളതാണ്, മറ്റൊന്ന് ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ആ‍‍ഡ് ചെയ്യാത്തവർക്കുള്ളതാണ്.

 

കോപോസിററ് ക്ലെയിം ഫോം (ആധാർ)

കോപോസിററ് ക്ലെയിം ഫോം (ആധാർ)

ഇപി‌എഫ്‌ഒ അംഗം യു‌എ‌എൻ‌ പോർ‌ട്ടലിൽ‌ തന്റെ ആധാർ‌, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ജോലിയിൽ‌ ചേരുന്ന സമയത്ത്‌ പുതിയ ഫോം -11 തന്റെ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ‌, അവർ കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലെയിം ഫോം (ആധാർ‌) ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ക്ലെയിം

കൂടാതെ ഫോമിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത്, അംഗം ക്ലെയിം തരത്തിനൊപ്പം ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടേണ്ടതുണ്ട് - അന്തിമ പിഎഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്, പിഎഫ് ഭാഗിക പിൻവലിക്കൽ, പെൻഷൻ പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യം. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര്, യു‌എ‌എൻ, ആധാർ നമ്പർ, സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുന്ന തീയതി എന്നിവ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗിക പിൻവലിക്കൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഭാഗിക പിൻവലിക്കലിന്റെയും തുകയുടെയും ഉദ്ദേശ്യം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നത് ഓർക്കുക.

തീയതി പരാമർശിക്കുക

അടുത്തതായി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത്, സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന തീയതി പരാമർശിക്കുക (ഇത് ഒരു അന്തിമ പിഎഫ് സെറ്റിൽമെന്റാണെങ്കിൽ). അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് അവസാനമായി പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പാൻ നമ്പറും എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് സേവനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിലാസവും പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇപിഎഫ്ഒ

ഈ ഫോമിന് തൊഴിലുടമയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല, മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഇപിഎഫ്ഒ ഓഫീസിലേക്ക് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഫോമിനൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനുള്ള തെളിവായി റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് അറ്റാച്ചുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചേർക്കണം.

ഉള്ളി വില രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കോപോസിററ് ക്ലെയിം ഫോം (ആധാർ അല്ലാത്തവയ്ക്ക്)

കോപോസിററ് ക്ലെയിം ഫോം (ആധാർ അല്ലാത്തവയ്ക്ക്)

ഈ ഫോമിൽ, അംഗങ്ങൾ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അതായത് ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ജനനത്തീയതി, പിതാവിന്റെ / ഭർത്താവിന്റെ പേര്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഇപിഎഫ്ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫോം തൊഴിലുടമ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിന്റെ തെളിവായി റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് എൻ‌ക്ലോഷറും ആവശ്യമാണ് എന്നതും അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുക. ഭവന വായ്പ, സൈറ്റ്, വീട്, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങൽ, നിർമ്മാണം, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, നിലവിലുള്ള വീട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തൽ, ഭവനവായ്പ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്.

വളർച്ചാ നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി എസ്ബിഐ; സൗകര്യമേഖലയിലെ നിക്ഷപത്തിലും കുറവ്

പിൻവലിക്കൽ

ഫാക്ടറി അടയ്ക്കൽ, സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അസുഖം, സ്വയം / മകൻ / മകൾ / സഹോദരൻ / സഹോദരി എന്നിവരുടെ വിവാഹം, കുട്ടികളുടെ മെട്രിക്കുലേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രകൃതിദുരന്തം, സ്ഥാപനത്തിലെ വൈദ്യുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, വിരമിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ്, വരിസ്റ്റ പെൻഷൻ ബിമ യോജനയിൽ നിക്ഷേപം എന്നിവയാണവ.

തുണി ഇസ്തിരിയിട്ടാല്‍ പൊള്ളുന്ന ലാഭം, മാസം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനവുമായി മലയാളി സംരംഭക

ബാലൻസ്

അംഗത്തിന്റെ സേവനം അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൽ തുകയിൽ ആദായനികുതി (ടിഡിഎസ്) കുറയ്ക്കുന്നു. മൊത്തം ബാലൻസ് 50,000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി (ടിഡിഎസ്) കുറയ്ക്കുന്നില്ല. അംഗം തന്റെ പാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിൻവലിക്കൽ തുക 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സേവനം അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് @ 10% കുറയ്ക്കുന്നു. പാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പിൻവലിക്കൽ തുകയിൽ നിന്ന് ടിഡിഎസ് @ 34.608% കുറയ്ക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിനായി, നിലവിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ മൊത്തം സേവനവും മുമ്പത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സേവനവും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളും ലയിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം സേവനം 10 വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപി‌എസ് അക്ക in ണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച കോർപ്പസ് പിൻവലിക്കാം. നിങ്ങൾ 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഇപി‌എസിന് കീഴിൽ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്.

Read more about: epf ഇപിഎഫ്
English summary

ഇപിഎഫ് / ഇപിഎസ് പണം ഓഫ്‌ലൈനായി പിൻവലിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അറിയാം കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലെയിം ഫോമിനെക്കുറിച്ച് | know about eps money withdrawal through online

know about eps money withdrawal through online
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X