എല്‍ഐസി ജീവന്‍ അക്ഷയ് സ്‌കീമില്‍ നിക്ഷേപിക്കൂ; നേടാം,മാസം 6,859 രൂപ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഓരോ മാസവും സ്ഥിരമായ പെന്‍ഷന്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന എല്‍ഐസി (ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ) യുടെ പദ്ധതിയാണ് ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസി. ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും അവരുടെ സ്വന്തം പേരിലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലോ പോളിസിയില്‍ ചേരാവുന്നതാണ്.

 

ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസി

ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസി

ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസി പ്രകാരം പോളിസി ഉടമയക്ക് പദ്ധതിയില്‍ ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് ഓരോ മാസവും അതിനനുസൃതമായ തുക പെന്‍ഷനായി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിലൂടെ നിക്ഷേപകന് പൂര്‍ണ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന തുകയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും പോളിസി ഉടമയക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല.

പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി

പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് കീഴിലുള്ള എല്‍ഐസി ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പല തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് പോളിസി ഉടമകള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലോ, അര്‍ധ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലോ, പാദ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലോ, പ്രതി മാസത്തിലോ നിക്ഷേപകന്റെ താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം

പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം

ഏത് കാലയളവിലേക്ക് പെന്‍ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് പൂര്‍ണമായും പോളിസി ഉടമയുടെ തീരുമാനമാണ്. ഏത് കാലയളവില്‍ പെന്‍ഷന്‍ തുക ലഭിക്കുന്നതാണ് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അഭികാമ്യം എന്ന് വിലയിരുത്തി അതിന് ശേഷം മേല്‍പ്പറഞ്ഞവയില്‍ നിന്നും യോജിച്ച പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ആര്‍ക്കൊക്കെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാം?

ആര്‍ക്കൊക്കെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാം?

30 വയസ്സ് മുതല്‍ 85 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും പോളിസിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുവാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്ന് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടും ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസി പ്രകാരം പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് വായ്പാ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുകയില്ല എന്നതാണ്.

വായ്പ ലഭിക്കുകയില്ല

വായ്പ ലഭിക്കുകയില്ല

മറ്റ് മിക്ക നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും നിക്ഷേപ തുകയുടെ നിശ്ചിത പരിധി വരെ വായ്പയായി വാങ്ങിക്കുവാന്‍ ഉപയോക്താവിന് സാധിക്കാറുണ്ട്. നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത വര്‍ഷം പൂര്‍്ത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം വായ്പകള്‍ അനുവദിച്ചു നല്‍കുകയുള്ളൂ. നിക്ഷേപകന്റെ ജീവിതത്തിലെ അത്രയും അനിവാര്യമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പകള്‍ ലഭിക്കുക. വായ്പ നല്‍കിയാലും മിനിമം തുക അക്കൗണ്ടില്‍ മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് വരെ നിലനിര്‍ത്തുകയും വേണം.

ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം 1 ലക്ഷം രൂപ

ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം 1 ലക്ഷം രൂപ

ജീവന്‍ അക്ഷയ് പോളിസിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ചുരുങ്ങിയത് 1 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും പോളിസി ഉടമ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതായുണ്ട്. ഒരു പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുകയ്ക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ജിവന്‍ അക്ഷയ് സ്‌കീമില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ്.

പെന്‍ഷന്‍ എങ്ങനെ?

പെന്‍ഷന്‍ എങ്ങനെ?

ഉദാഹരണത്തിന് 9,00,000 രൂപയുടെ ഇന്‍ഷ്യേഡ് തുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ 9,16,200 രൂപ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയില്‍ 1 ശതമാനം നികുതി ഇളവും നിക്ഷേപകന് ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ പോളിസിയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കില്‍ ഓരോ മാസവും നിങ്ങള്‍ക്ക് 6,859 രൂപ പെന്‍ഷനായി ലഭിക്കും. പാദ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ 20,745 രൂപയും അര്‍ധ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കില്‍ 42,008 രൂപയും വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കില്‍ 86,265 രൂപയും പെന്‍ഷനായി ലഭിക്കും.

എല്‍ഐസി

എല്‍ഐസി

നിലവില്‍ എല്‍ഐസിയില്‍ 100 ശതമാനം ഓഹരിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയാണ് എല്‍ഐസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രയോജനകരമായ നിരവധി നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Read more about: smart investment
English summary

LIC Scheme: How To Earn Rs 6,859 every month By Investing In Jeevan Akshay Policy | എല്‍ഐസി ജീവന്‍ അക്ഷയ് സ്‌കീമില്‍ നിക്ഷേപിക്കൂ; നേടാം,മാസം 6,859 രൂപ

LIC Scheme: How To Earn Rs 6,859 every month By Investing In Jeevan Akshay Policy
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X