ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എവിടെ?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് 4 ശതമാനമായി കുറച്ചതു മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ), ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, മറ്റ് നിരവധി ബാങ്കുകൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്കിൽ കുറവു വരുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിക്ക പ്രമുഖ ബാങ്കുകളും ഇത് പിന്തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പലിശനിരക്ക് കുറയുന്നതോടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എഫ്ഡി നിക്ഷേപകർക്ക് അതിന്റെ പുതുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിക്ഷേപം നടത്തിയ പലിശ നിരക്കിൽ വരുമാനം തുടരുന്നതിനാൽ കുറച്ച നിരക്കുകളുടെ ആഘാതം എല്ലാ നിക്ഷേപക‍‍ർക്കും ബാധകമാകില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, പുതിയ എഫ്ഡി തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയ നിരക്ക് ബാധകമാകും. അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശ കുറവായിരിക്കും.

ചെറുകിട ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളുടെ എഫ്ഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 

ചെറുകിട ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളുടെ എഫ്ഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എഫ്ഡിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ചെറിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെയും ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചില ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന എഫ്ഡി നിരക്ക് മിക്ക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന എഫ്ഡി കാർഡ് നിരക്കിനേക്കാൾ 200-300 ബിപിഎസ് കൂടുതലാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് മറുപടിയായി ചില ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളും അവരുടെ എഫ്ഡി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവ‍‍ർ എത്രയും വേ​ഗം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.

അ‍ഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ

അ‍ഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ

ചെറുകിട ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡിയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിലവിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് കീഴിൽ അല്ലാത്തതും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അല്ലാത്തതിനാൽ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറച്ച് നിക്ഷേപക‍ർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായേക്കാം. നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസ് നേരത്തത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയ‍‍ർത്തി. അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അപകടമില്ല. അതിനപ്പുറം നിക്ഷേപം പാടില്ല.

ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിൽ എഫ്ഡി നിക്ഷേപം വ്യാപിപ്പിക്കുക

ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിൽ എഫ്ഡി നിക്ഷേപം വ്യാപിപ്പിക്കുക

മുട്ടകൾ ഒരു കുട്ടയിൽ സൂക്ഷിക്കരുതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം വഴി ബാങ്ക് തക‍‍‍ർന്നാൽ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലും ഓരോ നിക്ഷേപകന്റെയും 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സേവിംഗ്സ്, റിക്കറിം​ഗ്, സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും. അതിനാൽ, പരമാവധി മൂലധന പരിരക്ഷയോടെ പുതിയ സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പലിശ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

നിക്ഷേപം വിഭജിക്കാം

നിക്ഷേപം വിഭജിക്കാം

ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു നിക്ഷേപം കാലാവധി പൂ‍‍ർത്തിയാകുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ കാലാവധിയുള്ള ഒന്നിലധികം നിക്ഷേപങ്ങളായി എളുപ്പത്തിൽ വിഭജിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി പൂ‍ർത്തിയാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള പലിശനിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്താം. നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യത്യസ്ത കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കുകളുമുള്ള ഒന്നിലധികം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വരുമാന നിരക്ക് നേടാൻ അനുവദിക്കും.

ബാങ്കിൽ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഇനി എന്തുകാര്യം? എസ്ബിഐ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കുറച്ചു

പരിമിതമായ പണം എഫ്ഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക

പരിമിതമായ പണം എഫ്ഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന് എഫ്ഡി മികച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പണപ്പെരുപ്പത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വരുമാനം നൽകാത്തതിനാൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇവ അത്ര മികച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എഫ്ഡികളിൽ സമീപകാലത്ത് ആവശ്യമായ പണം മാത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധർ ആളുകളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 2-3 വർഷത്തെ എഫ്ഡി നിക്ഷേപം നടത്താം. അത് ഉയർന്ന മൂലധന സുരക്ഷയും മിതമായതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ വരുമാനം നൽകും.

മലയാളികൾക്ക് അറിയാത്ത കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കെടിഡിഎഫ്സി; 8% പലിശ, ബാങ്ക് എഫ്ഡിയേക്കാൾ ബെസ്റ്റ്

English summary

Where should you invest your money when banks reduce interest rates? |ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എവിടെ?

State Bank of India (SBI), ICICI Bank and several other banks have announced a reduction in fixed deposit interest rates since the Reserve Bank reduced the repo rate by 4%. Read in malayalam.
Story first published: Sunday, May 31, 2020, 9:27 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X