ഇന്‍കംടാക്‌സ് റിട്ടേണ്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് വഴികള്‍ ഇതാ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

201920ലെ (201819 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം)ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ (ഐടിആര്‍) സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 ആണ്. ആദായനികുതി (ഐ-ടി) വകുപ്പ് അവരുടെ ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ - ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടല്‍- incometaxindiaefiling.gov.inല്‍ നല്‍കുന്നു.

 

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റാദായത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം, വ്യക്തികള്‍ അവരുടെ വരുമാനം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഐടിആര്‍ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിന് ഐ-ടി വകുപ്പ് അഞ്ച് വഴികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.ഐ-ടി യുടെ ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടല്‍ പ്രകാരം നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ബാങ്ക് എടിഎം, ആധാര്‍ ഒടിപി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 ലെ നിശ്ചിത സമയപരിധി പ്രകാരം ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത് നികുതിദായകന് ഒരു പിഴയും ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്വരുത്തുന്നു.


ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ (ഐടിആര്‍) ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് വഴികള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു:

നെറ്റ് ബാങ്കിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

നെറ്റ് ബാങ്കിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഘട്ടം 1: നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

ഘട്ടം 2: ബാങ്ക് നല്‍കിയ 'ഇ-ഫയലിംഗ്' ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ഘട്ടം 3: ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട റിട്ടേണിനെതിരെ ഇ-വെരിഫൈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ പരിശോധിക്കുക

ബാങ്ക് എടിഎം ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ബാങ്ക് എടിഎം ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഘട്ടം 1: ബാങ്ക് എടിഎമ്മില്‍ എടിഎം കാര്‍ഡ് സൈ്വപ്പുചെയ്യുക

ഘട്ടം 2: ഇപ്പോള്‍, 'ഇ-ഫയലിംഗിനായി പിന്‍' ക്ലിക്കുചെയ്യുക. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് (ഇവിസി) ലഭിക്കും

ഘട്ടം 3: ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക-- incometaxindiaefiling.gov.in. ബാങ്ക് എടിഎം ഉപയോഗിച്ച് റിട്ടേണ്‍ ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഘട്ടം 4: ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലില്‍ EVC നല്‍കുക. ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ പരിശോധിക്കുക

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഘട്ടം 1: ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് പോകുക

ഘട്ടം 2: ഇപ്പോള്‍, പോര്‍ട്ടലിലെ 'ലിങ്ക് ആധാര്‍' ഓപ്ഷന്‍ ആക്‌സസ് ചെയ്യുക. എന്നിരുന്നാലും, ആധാര്‍ പാന്‍ (ശാശ്വത അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍) ലേക്ക് വിത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ

ഘട്ടം 3: പോര്‍ട്ടലിലെ 'ഇ-വെരിഫൈ' ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ഘട്ടം 4: ആധാര്‍ ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് റിട്ടേണ്‍ ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഘട്ടം 5: 'ജനറേറ്റ് ഒടിപി' ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ OTP അയച്ചു OTP നല്‍കുക. ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ പരിശോധിക്കുക

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഘട്ടം 1: ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

ഘട്ടം 2: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുന്‍കൂട്ടി പരിശോധിക്കുക

ഘട്ടം 3: ഇ-വെരിഫൈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒടിപി സൃഷ്ടിക്കുക

ഘട്ടം 4: രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ EVC സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലില്‍ EVC നല്‍കുക. ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ പരിശോധിക്കുക

ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍

ഘട്ടം 1: ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

ഘട്ടം 2: ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ മുന്‍കൂട്ടി സാധൂകരിക്കുക

ഘട്ടം 3: ഇ-വെരിഫൈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒടിപി സൃഷ്ടിക്കുക

ഘട്ടം 4: രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ EVC സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇ-ഫയലിംഗ് പോര്‍ട്ടലില്‍ EVC നല്‍കുക. ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ പരിശോധിക്കുക

English summary

ഇന്‍കംടാക്‌സ് റിട്ടേണ്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് വഴികള്‍ ഇതാ

Here Are Five Ways To Verify Income Tax Returns Online,
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X