സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്താൻ പ്ലാനുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വായ്പകൾ ഇതാ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

സംരംഭങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ആശയമല്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദേശസാൽകൃത, സ്വകാര്യ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ, വളർന്നുവരുന്ന വനിതാ സംരംഭകർക്കായി വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വായ്പകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്, ഈടില്ലാതെ വായ്പ തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും. വനിതാ സംരംഭകർക്കായുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ 5 ബിസിനസ്സ് വായ്പ പദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടാം.

 

സെന്റ് കല്യാണി

സെന്റ് കല്യാണി

സെന്റ് കല്യാണി വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 7.80% മുതലാണ്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതാ സംരംഭകർക്കായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമീണ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, എംഎസ്എംഇകൾ, സംരംഭകർ, കൃഷി, ചില്ലറ വിൽപ്പന, സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് ഈ വായ്പ ലഭിക്കും. പ്ലാന്റ്, മെഷിനറി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ, പ്രവർത്തന മൂലധനച്ചെലവ് തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതാണ് വായ്പയുടെ ലക്ഷ്യം. വായ്പ തുകയിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകളൊന്നും ബാധകമല്ല. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെ ഉയർന്ന പരിധി ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഈട് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വായ്പ ലഭിക്കും.

സ്ത്രീ ശക്തി പാക്കേജ്

സ്ത്രീ ശക്തി പാക്കേജ്

സ്‌ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസുകൾക്കായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ബിസിനസ് വായ്പയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി പാക്കേജ്. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് ഈട് ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ, ബാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ 51% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഓഹരിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വായ്പ ലഭ്യമാകൂ.

കാശ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ, തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ

ശ്രിംഗാർ, അന്നപൂർണ

ശ്രിംഗാർ, അന്നപൂർണ

ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് വനിതാ സംരംഭകർക്ക് പുതിയ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനോ നിലവിലുള്ള ബിസിനസുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ശ്രിംഗാർ, അന്നപൂർണ്ണ എന്നിവ. ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ശ്രിംഗാർ വായ്പ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണ പായ്ക്കുകൾ വിൽക്കുന്നതിന് ഫുഡ് കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അന്നപൂർണ വായ്പ പദ്ധതി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

സിന്ദ് മഹിള ശക്തി

സിന്ദ് മഹിള ശക്തി

പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ വനിതാ സംരംഭകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ സിന്ദ് മഹിള ശക്തി വായ്പ പദ്ധതി. പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റായോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള ഒരു ടേം ലോൺ സ്കീമായോ ഈ വായ്പ ലഭ്യമാണ്.

സ്ത്രീകൾക്കും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് വരുത്താം, അറിയണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ശക്തി പദ്ധതി

ശക്തി പദ്ധതി

കൃഷി, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരം, മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസം, പാർപ്പിടം, ധനകാര്യ, ഉൽ‌പാദന, സേവന മേഖലകളിലെ സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സജീവമായ വനിതാ സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വായ്പകളുടെ പരമാവധി പരിധി വ്യത്യാസപ്പെടും. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസില്ലാതെ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പകൾക്ക് 0.5% കിഴിവ് ലഭിക്കും.

സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള വായ്പ പദ്ധതി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സെന്റ് കല്യാണി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചറിയാം

English summary

Best Business Loans In India For Women | സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്താൻ പ്ലാനുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വായ്പകൾ ഇതാ

Here are the 5 most popular business loans for women entrepreneurs. Read in malayalam.
Story first published: Friday, June 5, 2020, 15:18 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X