ഈയാഴ്ച ഡിവിഡന്റ്, ഓഹരി വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനികള്‍ ഇതാ; നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

വാര്‍ഷിക പൊതു യോഗം കൂടുന്നതിനു മുന്നേയും വാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തന ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുന്നേയും ഒരു കമ്പനി നല്‍കുന്ന പ്രതിയോഹരി ലാഭവീതമാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം. കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കും ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം ഓഹരിയുടമകള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുന്നേ ലാഭവിഹിതം നല്‍കുന്നതിന് ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്. സമീപ ഭാവിയിലും കമ്പനി ലാഭം കൈവരിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോള്‍ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം നല്‍കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കാന്‍ സമയം അവശേഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടായാല്‍, നേരത്തെ ലാഭവിഹിതം നല്‍കുന്നത് വിനയാകുകയും ചെയ്യാം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം കൂടിയാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

 

ലാഭവിഹിതം

ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം

>> ഡിസിഎം ശ്രീറാം ഈ മാസം 10-നാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 24-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 26-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 5.20 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> ഏഞ്ചല്‍ വണ്‍ ഈ മാസം 4-നാണ് ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കായി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 24-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 25-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയോഹരി 7 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> ഊര്‍ജ മേഖലയിലുളള സി.ഇ.എസ്.സി ഈ മാസം 13-നാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 24-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 25-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 4.50 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

ലാഭവിഹിതം

ലാഭവിഹിതം

>> കെപി എനര്‍ജി ഈ മാസം 7-നാണ് ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കായി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 24-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 25-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയോഹരി 0.25 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> കെപിഐ ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഈ മാസം 11-നാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 24-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 25-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 0.40 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> ഐടി കമ്പനിയായ എല്‍ & ടി ടെക്‌നോളജി സര്‍വീസസ് ഈ മാസം 3-നാണ് ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കായി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 25-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 27-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയോഹരി 10 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

ഡിവിഡന്റ്

ഡിവിഡന്റ്

>> ഭന്‍സാലി എന്‍ജിനീയറിംഗ് ഈ മാസം 17-നാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 27-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 28-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 1 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> ഐടി കമ്പനിയായ പെര്‍സിസ്റ്റന്റ് ഈ മാസം 17-നാണ് ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കായി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 27-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 29-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയോഹരി 20 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
>> രാമകൃഷ്ണ ഫോര്‍ജിങ് ഈ മാസം 17-നാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുള്ള എക്‌സ്-ഡേറ്റ് ജനുവരി 28-നും റെക്കോഡ് ഡേറ്റ് 31-നുമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 0.50 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

Also Read: മുടങ്ങാതെ ഡിവിഡന്റ്; 74% ലാഭവും നേടാം; വമ്പന്‍ വിലക്കുറവിലുള്ള ഈ സ്‌മോള്‍ കാപ് ഓഹരി വിട്ടുകളയേണ്ട

ഓഹരി വിഭജനം

ഓഹരി വിഭജനം

>> പഞ്ചാബ് ആല്‍ക്കലീസ് & കെമിക്കല്‍സ് ഓഹരികള്‍ വിഭജിക്കും. 10 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഓഹരികള്‍ 2 രൂപയായാണ് വിഭജിക്കുക. ഇതോടെ ഒരോ ഓഹരി കൈവശമുള്ളവര്‍ക്കും അത് അഞ്ചെണ്ണമായി വര്‍ധിക്കും. ജനുവരി 27-നാണ് എക്‌സ്-സ്പ്ലിറ്റ് ഡേറ്റ്.
>> സുപീരിയര്‍ ഫിന്‍ലീസ് ഓഹരികള്‍ വിഭജിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഓഹരികള്‍ 1 രൂപയായാണ് വിഭജിക്കുക. ഇതോടെ ഒരു ഓഹരി കൈവശമുള്ളവര്‍ക്ക് അത് പത്തെണ്ണമായി വര്‍ധിക്കും. ജനുവരി 27-നാണ് എക്‌സ്-സ്പ്ലിറ്റ് ഡേറ്റ്.
>> അതേസമയം ചൊതാനി ഫുഡ്‌സ്, ഗ്രോവിങ്ടണ്‍ വെഞ്ച്വര്‍സ് ഇന്ത്യ എന്നീ കമ്പനികള്‍ 27-ന് കമ്പനി ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും പഠനാവശ്യത്തിന് മാത്രമായും നല്‍കുന്നതുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും മുന്‍പ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ നിര്‍ദേശം തേടാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ട സാധ്യതകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. സ്വന്തം റിസ്‌കില്‍ മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ലേഖനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായ സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രേനിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജീസും ലേഖകനും ഉത്തരവാദികളല്ല.

Read more about: stock market share market
English summary

List Of Companies Announced Stock Split And Interim Dividend In January Should You Own Anyone

List Of Companies Announced Stock Split And Interim Dividend In January Should You Own Anyone
Story first published: Sunday, January 23, 2022, 17:59 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X