ഈ 8 ബാങ്ക് ഓഹരികള്‍ക്ക് 40 ശതമാനത്തോളം മുന്നേറാനാകും; നോക്കുന്നോ?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയില്‍ ബാങ്കിങ് ഓഹരികളുടെ അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷ കാലയളവിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനുള്ള സര്‍വേ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം ചുരുങ്ങിയത് 10 അനലിസ്റ്റുകള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും 20 ശതമാനം മുന്നേറ്റമെങ്കിലും കൈവരിക്കാവുന്നതുമായ 8 ഓഹരികളെയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

 

ഇക്വിറ്റാസ്

>> ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോള്‍ ഫൈനാന്‍സ് ബാങ്ക് - ഓഹരിയുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 61.90 രൂപയാണ്. ഈ സ്മോള്‍ കാപ് ഓഹരിയെ പിന്തുണച്ചത് 12 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 44.50 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോള്‍ ഫൈനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 39.10 ശതമാനം ലാഭമാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഡിസിബി ബാങ്ക്-

>> ഡിസിബി ബാങ്ക് - ഓഹരിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ടാര്‍ഗറ്റ് പ്രൈസ് 117.0 രൂപയാണ്. ഈ സ്മോള്‍ കാപ് ഓഹരിയെ അനുകൂലിച്ചത് 24 വിപണി വിദഗ്ധരാണ്. ഇന്നലെ 84.80 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഡിസിബി ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 38 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read: നല്ല നാളെയ്ക്കായി ഇന്നു കരുതണം! കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ രത്തന്‍ ടാറ്റ നിക്ഷേപിച്ച 6 കമ്പനികള്‍Also Read: നല്ല നാളെയ്ക്കായി ഇന്നു കരുതണം! കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ രത്തന്‍ ടാറ്റ നിക്ഷേപിച്ച 6 കമ്പനികള്‍

>> ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക്

>> ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക് - ഓഹരിയുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 130.0 രൂപയാണ്. ഈ സ്മോള്‍ കാപ് ഓഹരിയെ പിന്തുണച്ചത് 17 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 97.90 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 32.80 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

>> ബന്ധന്‍ ബാങ്ക് -

>> ബന്ധന്‍ ബാങ്ക് - ഓഹരിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ടാര്‍ഗറ്റ് പ്രൈസ് 362.0 രൂപയാണ്. ഈ മിഡ് കാപ് ഓഹരിയെ അനുകൂലിച്ചത് 25 വിപണി വിദഗ്ധരാണ്. ഇന്നലെ 84.80 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ബന്ധന്‍ ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 29.10 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

>> ആക്സിസ് ബാങ്ക് -

>> ആക്സിസ് ബാങ്ക് - ഓഹരിയുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 941.0 രൂപയാണ്. ഈ ലാര്‍ജ് കാപ് ഓഹരിയെ പിന്തുണച്ചത് 42 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 764.65 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 23.10 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Also Read: ജുന്‍ജുന്‍വാലയുടെ അവസാന നിക്ഷേപം? ഈ പെന്നി ഓഹരിയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 50% കുതിപ്പ്Also Read: ജുന്‍ജുന്‍വാലയുടെ അവസാന നിക്ഷേപം? ഈ പെന്നി ഓഹരിയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 50% കുതിപ്പ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

>> സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) - ഓഹരിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ടാര്‍ഗറ്റ് പ്രൈസ് 643.0 രൂപയാണ്. ഈ ലാര്‍ജ് കാപ് ഓഹരിയെ അനുകൂലിച്ചത് 43 വിപണി വിദഗ്ധരാണ്. ഇന്നലെ 525.95 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എസ്ബിഐ ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 22.30 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കാനറാ ബാങ്ക്

>> കാനറാ ബാങ്ക് - ഓഹരിയുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 282.0 രൂപയാണ്. ഈ മിഡ് കാപ് ഓഹരിയെ പിന്തുണച്ചത് 12 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 232.15 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച കാനറാ ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 21.50 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Also Read: ഈമാസം ബോണസ് ഓഹരി പ്രഖ്യാപിച്ച 3 സ്‌മോള്‍ കാപ് കമ്പനികള്‍; പക്കലുണ്ടോ?Also Read: ഈമാസം ബോണസ് ഓഹരി പ്രഖ്യാപിച്ച 3 സ്‌മോള്‍ കാപ് കമ്പനികള്‍; പക്കലുണ്ടോ?

കരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക്

>> കരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക് - ഓഹരിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ടാര്‍ഗറ്റ് പ്രൈസ് 78.70 രൂപയാണ്. ഈ സ്മോള്‍ കാപ് ഓഹരിയെ അനുകൂലിച്ചത് 11 വിപണി വിദഗ്ധരാണ്. ഇന്നലെ 65.35 രൂപ നിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക് ഓഹരിയില്‍ നിന്നും 20.40 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പഠനാവശ്യത്തിന് നല്‍കുന്നതുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും മുന്‍പ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ നിര്‍ദേശം തേടാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ട സാധ്യതകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. സ്വന്തം റിസ്‌കില്‍ മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രേനിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജീസും ലേഖകനും ഉത്തരവാദികളല്ല.

Read more about: bank share stock stock market
English summary

Banking Stocks For Investment: Market Analyst's Survey These 8 Shares Can Give 40 Percent Gain

Banking Stocks For Investment: Market Analyst's Survey These 8 Shares Can Give up to 40 Percent Gain
Story first published: Wednesday, August 17, 2022, 21:16 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X