നിങ്ങളുടെ സജീവമല്ലാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം പിൻവലിക്കാം?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹം, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, വീട് നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങൽ, നിലവിലുള്ള ഭവനവായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കൽ, തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം, മാറ്റം വരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, നവീകരണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സജീവമല്ലാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

 

എങ്ങനെ പ്രവ‍ർത്തനക്ഷമമാക്കാം?

എങ്ങനെ പ്രവ‍ർത്തനക്ഷമമാക്കാം?

ഒരു സജീവമല്ലാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇപിഎഫ്ഒയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 26,497 കോടി രൂപ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവ‍ർത്തനക്ഷമമാക്കാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

പിഎഫ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യത; ഇപിഎഫ്ഒയുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു, നിലവിലെ പലിശ എത്ര?

നടപടിക്രമങ്ങൾ

നടപടിക്രമങ്ങൾ

 • www.epfindia.com ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 • ‘For Employees' വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ‘Inoperative A/c Helpdesk' ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് പേജിലേക്ക് നയിക്കും.
 • ഈ പേജിൽ, ‘(a) First Time User Click Here to Proceed' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • അടുത്ത വിഭാഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ‘Problem Description' വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിവരിക്കുക.
 • ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഇപിഎഫ് നമ്പർ, കമ്പനിയുടെ പേര് എന്നിവയും അതിലേറെയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ‘Next' ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കെ‌വൈ‌സി വിശദാംശങ്ങളും ആധാർ നമ്പർ, പാൻ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സി കോഡ് എന്നിവ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടും.
 • അതിനുശേഷം ‘Generate PIN' ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുട‍ർന്ന് ‘PIN successfully sent to your mobile' എന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
 • ഇത് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, പിൻ നൽകി തുടർന്ന് ‘പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച പിൻ സമർപ്പിക്കുക' ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • സമർപ്പിക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ റഫറൻസ് ഐഡി അടങ്ങുന്ന ഒരു SMS ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ‘Acknowledgement' നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
 • തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അംഗമായി ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നില പരിശോധിക്കുന്നതിന് മൊബൈൽ നമ്പറും റഫറൻസ് നമ്പറും നൽകാം.
 • അഭ്യർത്ഥന ഫീൽഡ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറും, അവർ നിങ്ങളുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെടുകയും തുടർന്നുള്ള നടപടികളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം പിൻവലിക്കാം:

ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം പിൻവലിക്കാം:

 • നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.
 • ഇപി‌എഫ്‌ഒ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ഈ ഫോം തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇപിഎഫ്ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.
 • 3-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും.

തൊഴിലുടമകൾക്കുള്ള ഇപിഎഫ് ഇളവ്; നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് നിക്ഷേപത്തിലെ പലിശ നഷ്ടമാകുമോ?

ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം നില ഓൺ‌ലൈനിൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം:

ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം നില ഓൺ‌ലൈനിൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം:

അടിയന്തര ആവശ്യകത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് ഫണ്ടുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപിഎഫ് ക്ലെയിം നില ഓൺ‌ലൈനിൽ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാം.

 • ഇപി‌എഫ്‌ഒ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് ‘Our services' ക്ലിക്കുചെയ്യുക തുടർന്ന് ‘For employees' ടാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • അതിനുശേഷം, ‘Know your Claim Status' ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ദൃശ്യമാകുന്ന അടുത്ത പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ യു‌എൻ നൽകുക, തുടർന്ന് ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകുക
 • അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ്, ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് ഇപിഎഫ് ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപന കോഡ് നൽകി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക.
 • ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമിന്റെ നില പരിശോധിക്കുന്നതിന് ‘Submit'ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം നില നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ SMS ഫോർമാറ്റിൽ ലഭിക്കും.

കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പിൻവലിക്കുന്ന പിഎഫ് തുക നികുതിരഹിതമാണോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

English summary

How to withdraw money from your inactive EPF account? | നിങ്ങളുടെ സജീവമല്ലാത്ത ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം പിൻവലിക്കാം?

how can I claim money from an inactive EPF account? Details here. Read in malayalam.
Story first published: Thursday, September 17, 2020, 17:21 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X