ഹോം  »  Mutual Funds  »  Recent Dividends
മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ അതിന് ശേഷം 'ഗോ' യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Recent Dividends

Scheme Name Date (%) Dividend
Templeton India Equity Income Fund - Direct Plan Sep 24th, 2021 8.50
Templeton India Equity Income Fund Sep 24th, 2021 8.50
L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan Sep 19th, 2021 0.02
Tata Liquid Fund Sep 19th, 2021 0.01
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Retail Plan Sep 18th, 2021 0.03
Tata Liquid Fund Sep 18th, 2021 0.01
Sundaram Equity Hybrid Fund - Direct Plan Sep 17th, 2021 1.74
Sundaram Equity Hybrid Fund Sep 17th, 2021 1.53
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Retail Plan Sep 17th, 2021 0.03
Tata Liquid Fund Sep 17th, 2021 0.01
L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan Sep 17th, 2021 0.01
Franklin India Floating Rate Fund - Direct Plan Sep 17th, 2021 0.01
Franklin India Floating Rate Fund Sep 17th, 2021 0.00
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Retail Plan Sep 16th, 2021 0.01
L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan Sep 16th, 2021 0.01
Nippon India Interval Fund - Monthly Series 1 Sep 16th, 2021 0.01
Tata Liquid Fund Sep 16th, 2021 0.01
Franklin India Floating Rate Fund - Direct Plan Sep 16th, 2021 0.00
Franklin India Floating Rate Fund Sep 16th, 2021 0.00
Nippon India Interval Fund - Monthly Series 1 Sep 15th, 2021 0.23
Franklin India Floating Rate Fund - Direct Plan Sep 15th, 2021 0.04
Franklin India Floating Rate Fund Sep 15th, 2021 0.04
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Retail Plan Sep 15th, 2021 0.01
Tata Liquid Fund Sep 15th, 2021 0.01
L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan Sep 15th, 2021 0.01
Kotak Liquid Fund - Direct Plan Sep 14th, 2021 0.06
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Retail Plan Sep 14th, 2021 0.01
L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan Sep 14th, 2021 0.01
Tata Liquid Fund Sep 14th, 2021 0.01
Nippon India Balanced Advantage Fund Sep 13th, 2021 1.50
Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct Plan Sep 13th, 2021 1.50
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 5 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.83
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Series 3 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.80
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 2 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.77
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 6 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.77
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 4 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.77
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Series 1 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.77
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 2 Sep 13th, 2021 0.75
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 4 Sep 13th, 2021 0.74
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Series 3 Sep 13th, 2021 0.74
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 6 Sep 13th, 2021 0.72
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 3 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.72
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Series 1 Sep 13th, 2021 0.71
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 5 Sep 13th, 2021 0.71
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 4 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.71
UTI Fixed Income Interval Fund - Half Yearly Series 1 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.70
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual Series 3 Sep 13th, 2021 0.69
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 4 Sep 13th, 2021 0.66
UTI Fixed Income Interval Fund - Half Yearly Series 2 Sep 13th, 2021 0.60
UTI Fixed Income Interval Fund Series 2 - Qtrly Series 7 - Direct Plan Sep 13th, 2021 0.59

Importance of checking mutual fund recent dividends

Mutual funds declare dividends from time to time.

It becomes important to check the list of forthcoming mutual funds dividend, so you do not miss on the payout. Remember, that such dividends declared by mutual funds are tax free in the hands of the investors. If you go for the growth plan under the schemes, you do not get tax benefits as there is a capital gains tax that is available. So, be careful when you choose your mutual fund scheme. Remember, that it is also important to check the upcoming mutual funds dividend also because there is a possibility of you missing the same and buying the units when the scheme has gone ex dividend.

So, how often do mutual funds declare dividends?

It really depends on the type of scheme. If you have opted for a regular dividend plan like monthly, then you would have to go with a debt plan, as the dividends here are more assured. On the other hand, if you go with the growth plan, then you need to think of more of a long term. Most plans often you have both options, and it is purely your choice, which to take and which to skip. Do not forget to remember the tax liability that could arise in each case.

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X