എച്ച്ഡിഎഫ്‌സിബാങ്ക് സ്ഥിരനിക്ഷേപ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു; പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിരക്ക് വീണ്ടൂം കുറച്ചു. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ (എഫ്ഡി) മെച്യുരിറ്റികളുടെ പലിശ നിരക്ക് 2 കോടിയില്‍ താഴെയാണ്. (ഓഗസ്റ്റ് 30) മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. ഒരു മാസത്തില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് എഫ്ഡി നിരക്ക് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ 3.50% മുതല്‍ 7.10% വരെ പലിശനിരക്ക് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മെച്യുരിറ്റി ഏഴ് ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് പൊതുജനത്തേക്കാള്‍ 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

 

ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച്, 7 ദിവസത്തിനും 14 ദിവസത്തിനുമിടയിലുള്ള ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപത്തിന് ബാങ്ക് 3.50 ശതമാനം പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 15 ദിവസം മുതല്‍ 29 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് 4.25%, 30 ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ 5.15%, 46 ദിവസം മുതല്‍ 60 ദിവസം വരെ 5.65%, 61 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 5.65%, 91 ദിവസം മുതല്‍ 6 മാസം വരെ 5.65%, ആറ് മാസം ഒരു ദിവസം മുതല്‍ ഒമ്പത് മാസം വരെ 6.25 ശതമാനവും ഒമ്പത് മാസം ഒരു ദിവസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെയും 6.35 ശതമാനവുമാണ്.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ (2 കോടിയില്‍ താഴെ)

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ (2 കോടിയില്‍ താഴെ)

7 മുതല്‍ 14 ദിവസം വരെ - 3.50%

15 മുതല്‍ 29 ദിവസം വരെ -4.25%

30 മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ -5.15%

46 മുതല്‍ 60 ദിവസം വരെ -5.65%

61 മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ -5.65%

91 ദിവസം മുതല്‍ 6 മാസം വരെ -5.65%

6 മാസം 1 ദിവസം മുതല്‍ 9 മാസം വരെ - 6.25%

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ (2 കോടിയില്‍ താഴെ) രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനും അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ (2 കോടിയില്‍ താഴെ) രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനും അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

രണ്ട്, അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന ദീര്‍ഘകാല എഫ്ഡിയില്‍ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് 7% മുതല്‍ 7.1% വരെ പലിശ നല്‍കുന്നു. മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം ഒരു ദിവസം മുതല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം വരെ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് 7.10% പലിശ നല്‍കുന്നു. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു ദിവസം മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് ബാങ്ക് 7.00% പലിശ നിരക്ക് നല്‍കും.

2 വര്‍ഷം 1 ദിവസം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ -7.10%

3 വര്‍ഷം 1 ദിവസം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ -7.00%

മെട്രോ ട്രെയിനുകളില്‍ 25 കിലോഭാരമുള്ള ബാഗുമായി കയറാം; ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ ( 2 കോടിയില്‍ താഴെ) അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനും പത്തുവര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ ( 2 കോടിയില്‍ താഴെ) അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനും പത്തുവര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു ദിവസം മുതല്‍ പത്ത് വര്‍ഷം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 7.00 ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

5 വര്‍ഷം 1 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ -7.00%

രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്റ് ഇടപാടുകളില്‍ വന്‍കുതിപ്പ്

നിങ്ങള്‍ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപം തുറക്കുമ്പോള്‍, ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ ചുവടെ കണക്കാക്കുന്നു

നിങ്ങള്‍ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപം തുറക്കുമ്പോള്‍, ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ ചുവടെ കണക്കാക്കുന്നു

1) ആറുമാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തില്‍

2) 6 മാസത്തില്‍ കുറവോ തുല്യമോ ആയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ലളിതമായ പലിശ നല്‍കും.

3) ഓരോ പാദത്തിലും പലിശ കണക്കാക്കുന്നു, അത് പ്രിന്‍സിപ്പലിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നു.

4) പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തില്‍, പലിശ പാദത്തില്‍ കണക്കാക്കുകയും സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് എഫ്ഡി നിരക്കിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ), പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് (പിഎന്‍ബി), ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര, കാനറ ബാങ്ക് എന്നിവയും ചില്ലറ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് ഈ മാസം പുതുക്കി.

English summary

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സിബാങ്ക് സ്ഥിരനിക്ഷേപ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു; പുതിയ എഫ്ഡി നിരക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്

HDFC Bank cuts fixed deposit rates for second time in a month
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X