ലക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിട്ടി ചേരാം; ചിട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

പെട്ടന്നുള്ള പണ സാമഹരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാർ​ഗമാണ്ചിട്ടികൾ. പലിശയില്ലാതെ പണം ലഭിക്കുകയും ആവശ്യ സമയത്ത് വിളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ചിട്ടിയുടെ ​ഗുണം. ചിട്ടിയിൽ ചേരാനായി ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി ലഭ്യമായ ചിട്ടികളിൽ ഒന്നിൽ ചേരുകയെന്നത് മികച്ച രീതിയല്ല. ഇത് ലാഭത്തിൽ ചിട്ടി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറയ്ക്കുന്നു. ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നൊരാൾ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റുകളാണ് ചുവടെ വിശദമാക്കുന്നത്.

 

സുരക്ഷ

സുരക്ഷ

ഏത് ചിട്ടിയാണ് ചേരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ് സുരക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ചിട്ടികളും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ചിട്ടിയും ഇന്നുണ്ട്. ചിട്ടി ചേരുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോയെന്നും പ്രവർത്തന കാലയളവും പരി​ഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എത്ര കാലം കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് എന്നിവ പരി​ഗണിച്ച് വേണം ചിട്ടിയിൽ ചേരാൻ. സർക്കാർ ചിട്ടികളാണെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ലഭിക്കും. 

Also Read: 9 ലക്ഷത്തിന്റെ ഈ ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് 11.50 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാം; ഹ്രസ്വകാല ചിട്ടിയെ പറ്റി അറിയാംAlso Read: 9 ലക്ഷത്തിന്റെ ഈ ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് 11.50 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാം; ഹ്രസ്വകാല ചിട്ടിയെ പറ്റി അറിയാം

അനുയോജ്യമായ ചിട്ടി

അനുയോജ്യമായ ചിട്ടി

ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്ത് ആവശ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണോ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കി അതിന് അനുയോജ്യമായ തുക എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വേണം ചിട്ടി ചേരാൻ. ആവശ്യമായ തുകയേക്കാൾ കൂടിയ സലയുള്ള ചിട്ടി കണ്ടെത്തണം. ഈ ചിട്ടി എത്ര മാസം കാലാവധിയുള്ളതാണെന്നും മാസ തവണയും മനസിലാക്കണം. ബജറ്റിന് അനുസരിച്ച് മാസത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യയാണോ എന്നതും ആവശ്യ സമയത്ത് വിളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിട്ടിയാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്. 

Also Read: ബാങ്ക് വായ്പയുണ്ടോ? ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധിക പലിശയിൽ കുടുങ്ങുംAlso Read: ബാങ്ക് വായ്പയുണ്ടോ? ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധിക പലിശയിൽ കുടുങ്ങും

ചിട്ടി ഒരു നിക്ഷേപമല്ല

ചിട്ടി ഒരു നിക്ഷേപമല്ല

ചിട്ടി നിക്ഷേപമല്ലെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസിലാക്കണം. ചിട്ടി തുകയ്ക്കായി കാലാവധിയോളം കാത്തിരുന്നാൽ അത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. അടച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കുമെങ്കിലും നാമമാത്രമായ ഈ വ്യത്യാസം നഷ്ട കണക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ചിട്ടി പിടിക്കണം. 

Also Read: ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ കയ്യിലുണ്ടോ; യാത്ര ചെലവുകളില്‍ നല്ല ഇളവ് നേടാംAlso Read: ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ കയ്യിലുണ്ടോ; യാത്ര ചെലവുകളില്‍ നല്ല ഇളവ് നേടാം

ചിട്ടി വിളിക്കേണ്ടത്

ചിട്ടി വിളിക്കേണ്ടത്

ചിട്ടി ആരംഭിച്ച ശേഷം കൃത്യമായി ചിട്ടി പിന്തുടർന്നൊരാൾക്ക് ചിട്ടി ലാഭത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ മാസവും ചിട്ടി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ലാഭ വിഹിതവും കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ നിന്ന് എസ്എംഎസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവ പരിശോധിക്കണം.

ചിട്ടിയിൽ നിലവിൽ പോകുന്ന തുക മനസിലാക്കി ഈ തുകയിൽ വിളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാണോയെന്ന് മനസിലാക്കുക. ചിട്ടി വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ലാഭകരമായി സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വിളിച്ചെടുത്ത് കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ തന്നെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടാം. 7.5 ശതമാനം വരെ പലിശ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കും.

പരമാവധിയിൽ താഴ്ത്തി വിളിക്കുക

പരമാവധിയിൽ താഴ്ത്തി വിളിക്കുക

സാധാരണ ചിട്ടികളില്‍ 30 ശതമാനം വരെയാണ് ഒരാള്‍ക്ക് താഴ്ത്തി വിളിക്കാന്‍ സാധിക്കുക. ഇതിനെയാണ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്. മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടികളില്‍ മിനിമത്തില്‍ 50 മാസം വരെ കാലായളവുള്ളവയ്ക്ക് 30 ശതമാനം വരെയും 50-100 മാസ കാലയളവുള്ള ചിട്ടികൾക്ക് 35 ശതമാനം വരെയും 100 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ചിട്ടികളിൽ 40 ശതമാനം വരെയുമാണ് താഴ്ത്തി വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക.

എല്ലാവരും മിനിമത്തില്‍ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളില്‍ കൃത്യമാക്കി വെച്ച് ശാഖാ മാനേജറെ കണ്ട് ഉറപ്പാക്കിയവരും മിനിമത്തിൽവിളിച്ചെടുത്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കും മിനിമത്തിൽ ചിട്ടി സ്വന്തമാക്കാം.

ജാമ്യം കണ്ടെത്തണം

ജാമ്യം കണ്ടെത്തണം

ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ജാമ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജാമ്യങ്ങൾ വസ്തു ജാമ്യം, വ്യക്തി​ഗത ജാമ്യം, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, സ്വർണം എന്നിങ്ങനെ 4 കാറ്റ​ഗറി ജാമ്യങ്ങൾ കെഎസ്എഫ്ഇ സ്വീകരിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാരുടെ സാലറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വ്യക്തി​ഗത ജാമ്യം.

എല്‍ഐസി സറണ്ടര്‍ വാല്യു, സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസിറ്റ്, ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, വിളിക്കാത്ത ചിട്ടി പാസ് ബുക്ക്, കിസാന്‍ വികാസ് പത്ര , നാഷണല്‍ സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം, എൻആർഇ, എൻആർഒ നിക്ഷേപം, സുഗമ സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ. സ്വർണം, വസ്തു എന്നിവയും ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കും. ഒന്നോ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ രേഖകളോ ജാമ്യമായി നൽകാം. ഇവ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ശാഖ മാനേജറെ കണ്ട് വിലയിരുത്താം.

Read more about: ksfe chitty
English summary

​If You Need Lakhs Of Rupees Join A Chitty; Before Joining Chitty Consider These Things

​If You Need Lakhs Of Rupees Join A Chitty; Before Joining Chitty Consider These Things, Read In Malayalam
Story first published: Tuesday, November 29, 2022, 20:17 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X