3.5 ലക്ഷം രൂപ അടച്ച് 9.5 ലക്ഷം നേടാം! ഇത് മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടിയിലെ മാജിക്ക്; ഇതല്ലേ ലോട്ടറി

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിക്ഷേപം എന്ന നിലയ്ക്കും വായ്പ പദ്ധതിയായും ചിട്ടിയെ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആവശ്യ സമയത്ത് വിളിച്ചെടുത്ത് ഉപയോ​ഗിക്കാമെന്നതിനാൽ ചിട്ടികൾ ജനപ്രീയമാണ്. ഉയർന്ന ലാഭം തേടി ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുന്നത് മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടികളാണ്. എന്നാൽ ഈ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടികളിൽ മൂന്നിരട്ടി ലാഭം നേടാനുള്ള വഴി അറിയാമോ?. സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. 3.50 ലക്ഷം രൂപ അടച്ച് 9.50 ലക്ഷം രൂപ നേടാൻ സാധിക്കുന്നൊരു മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ചുവടെ.

 

എന്താണ് മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടി

എന്താണ് മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടി

നാല് ഡിവിഷനുകളുള്ള സാധാരണ ചിട്ടി എന്ന് മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടിയെ പറയാം. 4 ഡിവിഷനുകള്‍ ഉള്ള ചിട്ടിയില്‍ ഒരേ സമയം ഒരു നറുക്കും മൂന്ന് ലേലങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓരോ ഡിവിഷനില്‍ നടക്കുന്ന ലേലത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണമാണ്.

മാസ തവണ സംഖ്യ കൃത്യമായി അടച്ചവര്‍ക്ക് ലേലത്തിലും നറുക്കിലും പങ്കെടുക്കാം. നറുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി്ക്ക് ഫോര്‍മാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ ആയ 5 ശതമാനം തുക ചിട്ടിത്തുകയില്‍ നിന്നും കുറച്ച് പണം അനുവദിക്കും.

നറുക്ക്

മള്‍ട്ടിഡിവിഷന്‍ ചിട്ടിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഓരോ മാസവും നറുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എണ്ണം ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും 100 മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കാലാവധിയുള്ള മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടി 40 ശതമാനം വരെ കുറച്ച് ലേലം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 60 മാസം മുതല്‍ 100 മാസം വരെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ചിട്ടികളില്‍ 35 ശതമാനം വരെയും 60 മാസത്തില്‍ താഴെയുളള ചിട്ടികള്‍ 30 ശതമാനം കിഴിവിലും ലേലം ചെയ്യാം. 

9.5 ലക്ഷം എങ്ങനെ നേടാം

9.5 ലക്ഷം എങ്ങനെ നേടാം


മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടിയില്‍ മാസത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് നറുക്കും മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ലേലത്തിലൂടെയും ചിട്ടി പണം ലഭിക്കും. ഇവിടെ 10,000 രൂപ മാസ അടവുള്ള 100 മാസ കാലാവധിയുള്ള 0 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ നറുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരാള്‍ക്ക് ഫോര്‍മാന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ കിഴിച്ച് 9.5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

4 ഡിവിഷനുള്ള മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടിയില്‍ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരാള്‍ക്ക് വീതം 100 പേര്‍ക്കാണ് ഈ തുക ലഭിക്കും. മറ്റു ചിറ്റാളന്മാര്‍ക്ക് 35 ശതമാനം ലേല കിഴിവില്‍ 6.50 ലക്ഷം രൂപയും നേടാന്‍ സാധിക്കും. 

എത്ര രൂപ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും

എത്ര രൂപ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും

10,000 രൂപ മാസ അടവുള്ള ചിട്ടിയില്‍ 35 ശതമാനം കിഴവില്‍ ലേലം നടക്കുമ്പോള്‍ 7,750 രൂപയാണ് അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം നറുക്ക് ലഭിച്ച 9.50 ലക്ഷം രൂപ കെഎസ്എഫ്ഇയില്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടുന്നൊരാള്‍ക്കാണ് 3.50 ലക്ഷം രൂപ അടച്ച് 9.50 ലക്ഷം സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ ചിട്ടി തുക സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടുന്നതിന് 7.5 ശതമാനമാണ് പലിശ ലഭിക്കുന്നത്. 9.50 ലക്ഷം സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടുമ്പോള്‍ പലിശയായി മാസത്തില്‍ 5,937 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 

മാസ അടവ്

മാസ അടവ്

ഈ പലിശ ചിട്ടിയുടെ മാസ തവണയിലേക്ക് മാറ്റാം. രണ്ടാം മാസം മുതല്‍ 7,750 രൂപ അടയ്‌ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പലിശ കുറച്ചാല്‍ 1,850 രൂപ മാത്രമാണ് അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരിക. 50 മാസത്തോളം 35 ശതമാനം ലേല കിഴിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 50 മാസത്തിന് ശേഷം ഡിവിഡന്റ് കുറയുന്ന മാസത്തില്‍ കുറച്ച് അധികം തുക അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

70-100 മാസത്തേക്ക് 4,100 രൂപ വരെ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. ഈ തരത്തില്‍ മാസ അടവ് കണക്കാക്കിയാല്‍ 3.50 ലക്ഷത്തിനുള്ളിലുള്ള തുകയ്ക്ക് 9.50 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാം.ആദ്യമാസത്തില്‍ നറുക്ക് ലഭിച്ചാലാണ് ഈ കണക്ക് ബാധകമാകുക. മൂന്നാം മാസത്തില്‍ ചിട്ടി നറുക്ക ലഭിച്ചൊരാള്‍ക്ക് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാല്‍ മതിയാകും.

പുതിയ ചിട്ടി

പുതിയ ചിട്ടി

പലിശ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 5,000 രൂപ മാസ അടവുള്ള മറ്റൊരു ചിട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കാം. പലിശ വരുമാനം ചിട്ടി അടവിനായി മാറ്റിയാല്‍ മതിയാകും. പലിശയുടെ തുക മറ്റൊരു നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാലും ലാഭമാണ്. മാസത്തില്‍ 5,000 രൂപ വെച്ച് ഓഹരിയിധിഷ്ഠിത മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടില്‍ എസ്‌ഐപി ചെയ്താല്‍ 12 ശതമാനം ആദായം പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ 10 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം 11.61 ലക്ഷം രൂപ നേടാനാകും.

Read more about: ksfe chitty
English summary

Pay 3.5 Lakh Rs As Monthly Premium Within 100 Days And Get 9.5 Lakh From This Multi Division Chiity | 100 മാസത്തിനിടെ പ്രതിമാസ പ്രീമിയമായി 3.50 ലക്ഷം രൂപ അടച്ച് 9.50 ലക്ഷം രൂപ നേടാവുന്ന കെഎസ്എഫ്ഇ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടി

Pay 3.5 Lakh Rs As Monthly Premium Within 100 Days And Get 9.5 Lakh From This Multi Division Chiity, Read In Malayalam
Story first published: Wednesday, October 5, 2022, 8:19 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X