മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ആദായനികുതി ആനുകുല്യങ്ങൾ; അറിയാം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഇന്ത്യയുടെ ആദായനികുതി നിയമം രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വളരെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. 60 വയസ്സിനും 80 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ 'മുതിർന്ന പൗരൻ' എന്നും 80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള വ്യക്തിയെ 'വളരെ മുതിർന്ന പൗരൻ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശയും കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വളരെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവർക്ക് വിവിധ ഇളവുകൾ, പരിധി ഉയർന്ന കിഴിവുകൾ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ആദായനികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

 

ഉയർന്ന ഇളവ് പരിധി സാധാരണ നികുതിദായകരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരും വളരെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമാണ് ഇളവ് പരിധി ആനുകൂല്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി സർക്കാരിന് ഒരു നികുതിയും നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥമല്ലാത്ത വരുമാനത്തിന്റെ അളവാണ് ഇളവ് പരിധി. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന പൗരന്റെ നികുതിയിളവ് പരിധി 3,00,000 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിഗത നികുതിദായകന്റെ ഇളവ് പരിധി 2,50,000 രൂപയാണ്. ഉയർന്ന നികുതിയിളവ് പരിധിയുടെ രൂപത്തിൽ 50,000 രൂപയുടെ അധിക ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന പൗരന് ലഭിക്കുന്നു. വളരെ മുതിർന്ന പൗരന് 5,00,000 രൂപയെന്ന ഇതിലും ഉയർന്ന ഇളവ് പരിധിയാണുള്ളത്.

മുൻകൂർ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ

മുൻകൂർ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ

വകുപ്പ് 208 അനുസരിച്ച്, വർഷത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നികുതി ബാധ്യത 10,000 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും മുൻകൂർ നികുതി നൽകേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വകപ്പ് 207 പ്രകാരം മുതിർന്ന പൗരന് മുൻകൂർ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. സെക്ഷൻ 207 അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന പൗരന് ബിസിനസിൽ നിന്ന് വരുമാനമൊന്നുനില്ലെങ്കില്‍ മുൻകൂർ നികുതി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല.

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സ്വമേധയാ സമർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സ്വമേധയാ സമർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത

ഒരു വളരെ മുതിർന്ന പൗരന് തന്റെ വരുമാനം റിട്ടേൺ ഫോമായ ഐടിആർ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഐടിആർ 4 മുഖേന പേപ്പർ മോഡിൽ വരുമാനത്തിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. അതായത്, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐടിആർ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഐടിആർ 4 ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലിംഗ് നിർബന്ധമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇ-ഫയലിംഗിനായി പോകാം.

ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിലെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെയും പലിശ വരുമാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഇളവ് പരിധി

ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിലെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെയും പലിശ വരുമാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഇളവ് പരിധി

ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയിലെ സേവിംഗ്സ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെയോ സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിലൂടെയോ നേടിയ പലിശ വരുമാനം വകുപ്പ് 80 ടിടിബി പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് നേടാൻ അർഹമാണ്. കൂടാതെ 50,000 രൂപവരെ നികുതിയിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 50,000 രൂപയുടെ ഈ പരിധി വരെ ഓരോ ബാങ്കിനും വ്യക്തിഗതമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പലിശ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പ് 80 ടിടിഎ പ്രകാരം ഒരു മുതിർന്ന നോൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ടാക്സ് പേയർ 10,000 രൂപവരെ നികുതി ഇളവ് നേടാൻ അർഹനാണ്.

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കിഴിവ്

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കിഴിവ്

ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ ഒരു വർഷത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന 50,000 രൂപവരെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 80 ഡി പ്രകാരം കിഴിവായി അനുവദിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ മാതാപിതാക്കൾക്കായി മുതിർന്ന പൗരൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നുണണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 50,000 രൂപവരെ അധിക കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാം.

വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കുള്ള കിഴിവ്

വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കുള്ള കിഴിവ്

വകുപ്പ് 80 ഡിഡിബി അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന പൗര നികുതിദായകന് ചെലവഴിച്ച തുകയക്ക് 1,00,000 രൂപവരെ കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാം.

അടിസ്ഥാന കിഴിവിന്റെ പ്രയോജനം

അടിസ്ഥാന കിഴിവിന്റെ പ്രയോജനം

2019-21 വർഷത്തിൽ നേടിയ ശമ്പള വരുമാനത്തിനെതിരെ 40,000 രൂപവരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവ് അവതരിപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച് അവരുടെ മുൻ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വരുമാനം പൗരന് അത്തരം ശമ്പള വരുമാനത്തിനെതിരെ 40,000 രൂപവരെ കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാം.

English summary

special income tax benefits for senior citizens, know more in details | മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ആദായനികുതി ആനുകുല്യങ്ങൾ; അറിയാം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ

special income tax benefits for senior citizens, know more in details
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X