ഹോം  »  ഗോൾഡ് നിരക്കുകൾ  »  മധുര

മധുര സ്വർണ നിരക്കുകൾ (20th October 2017)

 

 

മധുരഇന്നത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില- ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന്‌

ഗ്രാമ് 22 Carat ഗോൾഡ്
ഇന്ന്
22 Carat ഗോൾഡ്
ഇന്നലെ
22 Carat
പൊൻ പ്രതിദിന വില മാറ്റും
1 ഗ്രാമ് ₹ 2,820 ₹ 2,827 ₹ -7
8 ഗ്രാമ് ₹ 22,560 ₹ 22,616 ₹ -56
10 ഗ്രാമ് ₹ 28,200 ₹ 28,270 ₹ -70
100 ഗ്രാമ് ₹ 2,82,000 ₹ 2,82,700 ₹ -700

മധുരഇന്നത്തെ 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില - ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന്‌

ഗ്രാമ് 24 Carat ഗോൾഡ്
ഇന്ന്
24 Carat ഗോൾഡ്
ഇന്നലെ
24 Carat
പൊൻ പ്രതിദിന വില മാറ്റും
1 ഗ്രാമ് ₹ 3,076.30 ₹ 3,084 ₹ -7.70
8 ഗ്രാമ് ₹ 24,610.40 ₹ 24,672 ₹ -61.60
10 ഗ്രാമ് ₹ 30,763 ₹ 30,840 ₹ -77
100 ഗ്രാമ് ₹ 3,07,630 ₹ 3,08,400 ₹ -770

മധുരകഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തെ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില(10 g)

തീയതി 22 Carat 24 Carat
Oct 19, 2017 ₹ 28,200 ₹ 30,763
Oct 18, 2017 ₹ 28,270 ₹ 30,840
Oct 17, 2017 ₹ 28,370 ₹ 30,949
Oct 16, 2017 ₹ 28,440 ₹ 31,025
Oct 14, 2017 ₹ 28,600 ₹ 31,200
Oct 13, 2017 ₹ 28,380 ₹ 30,960
Oct 12, 2017 ₹ 28,450 ₹ 31,036
Oct 11, 2017 ₹ 28,401 ₹ 30,982
Oct 10, 2017 ₹ 28,360 ₹ 30,938
Oct 9, 2017 ₹ 28,300 ₹ 30,872

മധുര ഗോൾഡ് വിലയുടെ പ്രതിവാര & പ്രതിമാസ ഗ്രാഫ്

മധുര മുന്‍കാല സ്വര്‍ണ നിരക്കുകള്‍

 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , September 2017
 • ഗോൾഡ് നിരക്കുകൾ 22 Carat 24 Carat
  1 st September നിരക്ക് Rs.28,520 Rs.31,112
  30th September നിരക്ക് Rs.28,420 Rs.31,000
  കൂടിയ നിരക്ക് September Rs.29,000 on September 8 Rs.32,563 on September 8
  കുറഞ്ഞ നിരക്ക് September Rs.28,220 on September 21 Rs.30,785 on September 21
  ആകമാന പ്രകടനം Falling Falling
  % മാറ്റം -0.35% -0.36%
 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , August 2017
 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , July 2017
 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , June 2017
 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , May 2017
 • മധുര സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ , April 2017

ഡിസ്‌ക്ലെയ്മര്‍: രാജ്യത്തെ വിവിധ ജ്വല്ലറികളില്‍ നിന്നും നേരിട്ടു വിളിച്ചാണ് വില വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നതിന് ഗുഡ്‌റിട്ടേണ്‍സ് പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിനാല്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. എങ്കിലും വിലയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഗ്രെയ്‌നിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമോ അതിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളോ യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അറിയിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വില വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗ്രെയ്‌നിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കോ അതിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനാല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Find IFSC