ഹോം  »  വെള്ളി വില  »  ന്യൂഡൽഹി

ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി നിരക്ക് (20th October 2017)

 

ന്യൂഡൽഹി ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില - വെള്ളി വില ഗ്രാമില്‍

ഗ്രാം വെള്ളി നിരക്ക്
Today
വെള്ളി വില
ഇന്നലെ
വിലയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം
വെള്ളി
ഒരു ഗ്രാം ₹ 42.90 ₹ 42.70 ₹ 0.20
എട്ടു ഗ്രാം ₹ 343.20 ₹ 341.60 ₹ 1.60
10 ഗ്രാം ₹ 429 ₹ 427 ₹ 2
100 ഗ്രാം ₹ 4,290 ₹ 4,270 ₹ 20
ഒരു കിലോ ₹ 42,900 ₹ 42,700 ₹ 200

ന്യൂഡൽഹി കഴിഞ്ഞ പത്തു ദിവസത്തെ വെള്ളി വില

തിയ്യതി 10 ഗ്രാം 100 ഗ്രാം ഒരു കിലോ
Oct 19, 2017 ₹ 429.00 ₹ 4,290.00 ₹ 42900.00
Oct 18, 2017 ₹ 427.00 ₹ 4,270.00 ₹ 42700.00
Oct 17, 2017 ₹ 431.00 ₹ 4,310.00 ₹ 43100.00
Oct 16, 2017 ₹ 430.00 ₹ 4,300.00 ₹ 43000.00
Oct 14, 2017 ₹ 430.00 ₹ 4,300.00 ₹ 43000.00
Oct 13, 2017 ₹ 430.00 ₹ 4,300.00 ₹ 43000.00
Oct 12, 2017 ₹ 430.00 ₹ 4,300.00 ₹ 43000.00
Oct 11, 2017 ₹ 430.00 ₹ 4,300.00 ₹ 43000.00
Oct 10, 2017 ₹ 419.00 ₹ 4,190.00 ₹ 41900.00
Oct 9, 2017 ₹ 419.00 ₹ 4,190.00 ₹ 41900.00

ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില, ആഴ്ച-മാസം

ന്യൂഡൽഹി മുന്‍കാല വെള്ളിവില

 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, September 2017
 • വെള്ളി വില ഒരു കിലോ
  1 st September നിരക്ക് Rs.43,100
  30th September നിരക്ക് Rs.39,900
  കൂടിയ നിരക്ക് September Rs.44,400 on September 20
  കുറഞ്ഞ നിരക്ക് September Rs.39,900 on September 29
  ആകമാന പ്രകടനം Falling
  % മാറ്റം -7.42%
 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, August 2017
 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, July 2017
 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, June 2017
 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, May 2017
 • ന്യൂഡൽഹി വെള്ളി വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, April 2017

Disclaimer: അതാത് നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാദേശിക വില്‍പ്പനക്കാരില്‍ നിന്നാണ് വിലവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ നിരക്കുകളില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യവും സൂഷ്മവുമാകാന്‍ ഗുഡ് റിട്ടേണ്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്,എന്നാല്‍ നിരക്കിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഗ്രെയ്നിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.. വായനക്കാരുടെ അറിയിക്കുകയെന്ന ദൗത്യം മാത്രമാണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ നിരക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ നിരക്കുകള്‍ക്കനുസരിച്ച് വെള്ളി വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ മറ്റു ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്പോഴുണ്ടാകുന്ന കഷ്ട നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രെയ്നിയും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജീസ് അതിന്‍റെ ഉപ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Find IFSC