പണം ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ നേര്‍വഴി; ഈ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളുടെ ചരിത്രം ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങളുടെ പണം ഇരട്ടിയാകുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണ പലർക്കും ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ നഷ്ടമായി. പണത്തിന് വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റിയ സാധ്യത നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ അപകട സാധ്യതയുള്ളതും കുറഞ്ഞതും തീരെയില്ലാത്തതും കാണാം. റിസ്‌കെടുക്കാതെ പണം ഇരട്ടിയാകാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പറ്റിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ.

 

കിസാൻ വികാസ് പത്ര

കിസാൻ വികാസ് പത്ര

നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാകുന്നത്രയും കാലത്തോളമാണ് കിസാൻ വികാസ് പത്രയുടെ കാലാവധി. നിലവിൽ 7 ശതമാനം പലിശയാണ് കിസാൻ വികാസ് പത്രയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. 2 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നൊരാൾക്ക് 123 മാസത്തിന് ശേഷം 4 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കാം. 1,000 രൂപ മുതൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കിസാൻ വികാസ് പത്രയിൽ പണം ഇരട്ടിയാകാൻ വേണ്ട സമയം 10 വർഷവും മൂന്ന് മാസവുമാണ്.

പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികൾക്കും കിസാൻ വികാസ് പത്ര അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം. വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടും ആരംഭിക്കാം.ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പരമാവധി 3 പേരാണ് അംഗങ്ങളാകൻ സാധിക്കുക. 

Also Read: 60 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ എസ്ബിഐയുടെ റിവേഴ്സ് മോർട്ട്​ഗേജ് പദ്ധതി; വിശദാംശങ്ങളറിയാംAlso Read: 60 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ എസ്ബിഐയുടെ റിവേഴ്സ് മോർട്ട്​ഗേജ് പദ്ധതി; വിശദാംശങ്ങളറിയാം

നാഷണൽ സേവിംഗ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നാഷണൽ സേവിംഗ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

5 വർഷ കാലാവധിയുള്ള നാഷണൽ സേവിംഗ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 6.8 ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക്. നിക്ഷേപകർക്ക് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നാഷണൽ സേവിംഗ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി ഉയർത്താം. 2 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ 2,77,899 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. 5 വർഷം വീണ്ടും കാലാവധി ഉയർത്തിയാൽ 3,86,139 രൂപ 10-ാം വർഷത്തിൽ ലഭിക്കും. 

Also Read:പലിശ നിരക്കുകള്‍ പുതിയ തലത്തില്‍; പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ടാക്‌സ് സേവിംഗ്‌സ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ നോക്കാംAlso Read:പലിശ നിരക്കുകള്‍ പുതിയ തലത്തില്‍; പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ടാക്‌സ് സേവിംഗ്‌സ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ നോക്കാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം

അഞ്ച് വർഷ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് 6.7 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. ഓരോ 5 വർഷത്തിന് ശേഷവും നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി 5 വർഷം വീതം ഉയർത്താനാകും. 2 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചൊരാൾക്ക് കാലാവധിയിൽ 2,67,000 രൂപ ലഭിക്കും. 5 വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചാൽ 2,56,445 രൂപ ലഭിക്കും. 

Also Read: 2 ലക്ഷത്തിന്റെ സൗജന്യ ഇൻഷൂറൻസും മറ്റ് നേട്ടങ്ങളും; 60 കഴി‍ഞ്ഞവർക്ക് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഈ അക്കൗണ്ടെടുക്കാംAlso Read: 2 ലക്ഷത്തിന്റെ സൗജന്യ ഇൻഷൂറൻസും മറ്റ് നേട്ടങ്ങളും; 60 കഴി‍ഞ്ഞവർക്ക് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഈ അക്കൗണ്ടെടുക്കാം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്‌സ് സ്കീം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്‌സ് സ്കീം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്‌സ് സ്കീം നിക്ഷേപകർക്ക് 7.6 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നിലവിലെ നിരക്കിൽ 2,76,000 രൂപ ലഭിക്കും. കാലാവധി വീണ്ടും 5 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി നിക്ഷേപിച്ചാൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം 3,72,608 രൂപ ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ-ഓഫ്‍ലൈൻ അക്കൗണ്ട്

ഓൺലൈൻ-ഓഫ്‍ലൈൻ അക്കൗണ്ട്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ കെവൈസി ഫോം, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ വേണം. ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടേഴ്സ് ഐഡി തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഇ-ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആവർത്തന നിക്ഷേപം, സ്ഥിര നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇ-ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട്, പിപിഎഫ്, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്നിവയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇ-ബാങ്കിംഗ് വഴി സാധിക്കും. ആർഡി വായ്പ, പിപിഎഫ് വായ്പ എന്നിവയും ഇ-ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്താം.

Read more about: investment post office
English summary

These Government Supported Schemes Doubled investors Money Safely; Here's Details

These Government Supported Schemes Doubled investors Money Safely; Here's Details, Read In Malayalam
Story first published: Friday, December 2, 2022, 8:38 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X